Logo_innovatiechallenge_logo_1_

In 2013 is de Nationale Politie gestart. De Nationale Politie is een samenvoeging van in totaal 26 verschillende korpsen. De Nationale Politie is een organisatie van circa 60.000 fte, onderverdeeld in 10 regionale eenheden en één landelijke eenheid. Parallel aan de vorming van de Nationale Politie wordt ook het dienstverleningsconcept van Politie aangepast en verder ontwikkeld. Onder andere deze ontwikkelingen vragen om een andere visie op de huisvestingsstrategie van de Nationale Politie. 

Lees verder