Logo_uitzicht_bouwkraan

Voor het aanjagen van de woningbouwproductie vinden er komend voorjaar door het land gesprekken plaats met aan tafel het Rijk, provincies, gemeenten, brancheorganisaties en investeerders. Dat moet ook in 2018 leiden tot afspraken per regio over hoe die productie kan worden opgevoerd. Dat zegt Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur en Wonen van het ministerie van BZK, in een toelichting aan Bouwend Nederland op de aankondiging van minister Ollongren dat het Rijk de komende jaren een actievere en regisserende rol gaat spelen bij het invullen van de woningbouwbehoefte.

Lees verder