Logo_rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat dit voorjaar de opdracht voor een extra scherm op de geluidswal bij de A50 ter hoogte van Son en Breugel aanbesteden. De uitvoering is gepland in 2015. In juni 2013, waren er drie varianten voorgelegd aan de gemeente en de klankbordgroepen van de wijken Gentiaan en ’t Zand. Na uitgebreid onderzoek en het beschikbaar stellen van budget start Rijkswaterstaat nu met de aanbestedingsprocedure voor dit extra scherm.

Door het plaatsen van een scherm op de reeds aanwezige geluidswal worden eerder gemaakte fouten uit het verleden hersteld. Daarnaast is dit aanvullende geluidsscherm toekomstvast. Het houdt rekening met de nieuwe geluidswetgeving (SWUNG) die sinds 1 juli 2012 van kracht is. Met dit aanvullende scherm op de wal wordt tot het jaar 2025 het geluidsproductieplafond niet overschreden. Feitelijk betekent dit dat er bij ’t Zand een hoger geluidscherm wordt geplaatst dan noodzakelijk voor de herstelmaatregelen. Bij de Gentiaan blijkt dat de herstelmaatregelen alleen al voldoende te zijn om te kunnen voldoen aan de nieuwe geluidswetgeving.

Planning
Rijkswaterstaat is inmiddels begonnen met de voorbereidingen zodat het werk nog dit jaar gegund kan worden. De gekozen aannemer zal dan een definitief ontwerp maken om de noodzakelijke voorzieningen aan te leggen. Uiteraard worden hierbij de gemeente en de omgeving betrokken. Het is de bedoeling dat in 2015 de schop in de grond gaat en dat de werkzaamheden voor het einde van 2015 afgerond zijn.

Wethouder Robert Visser over de maatregelen
'We hebben ons hard gemaakt om de juiste geluidsmaatregelen voor ’t Zand en de Gentiaan te krijgen. Ik ben verheugd dat Rijkswaterstaat door onze aanpak en inspanningen definitief overgaat tot het plaatsen van de geluidschermen. De leefbaarheid in de wijken ’t Zand en de Gentiaan zal hiermee conform onze doelstellingen verbeteren.'

Bron: Rijkswaterstaat.nl