Normal_gerechtigheid__hamer__rechter

Heeft ook wel eens een vraag gesteld, klacht ingediend of een gerechtelijke procedure gestart in een aanbestedingsprocedure. Of heeft u dit juist niet gedaan vanwege mogelijk negatieve effecten voor u als inschrijver. Het ministerie van EZK voert een enquête uit om de ervaringen rondom rechtsbescherming in kaart te krijgen. De aanleiding hiervan is dat er signalen zijn dat de rechtsbescherming bij aanbestedingen als onvoldoende wordt ervaren. Laat dan uw mening hierover horen, door deel te nemen aan de enquête.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland