Normal_logo_bouwend_nederland

“De samenwerking en het onderlinge vertrouwen tussen ON en OG kan en moet beter. OG’s geven aan ook beter en innovatiever te willen aanbesteden en worstelen vaak met deze materie die veel meer mogelijkheden biedt dan vaak wordt gedacht. Daarnaast pleiten de opdrachtnemers voor meer continuïteit. Door in heel Limburg te inventariseren welke OG’s goed scoren en waar het beter kan, maken we inzichtelijk waar de zaken verbeterd zouden kunnen worden, dit biedt een ingang om met die OG's die minder goed scoren in gesprek te gaan. Ook kunnen we dan zien waar het wél goed gaat en welke OG een voorbeeldfunctie kan hebben.” Voorzitter Infra Platform Limburg Johan Janssen legt hierboven uit waarom het nodig is om op een vernieuwende wijze te kijken naar de aanbestedingstrajecten bij Limburgse Gemeenten en de Provincie.

Lees verder