Normal_bouwvakker__vrolijk__lachen

Investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is van belang voor een gezonde bedrijfsvoering van woningcorporaties. Het is bij uitstek en onderwerp dat op de agenda van de raad van commissarissen (RvC) thuis hoort. De handreiking Toezicht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers biedt toezichthouders en bestuurders handvatten om hierover het gesprek te voeren. Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) maakte de handreiking samen met VTW, NVBW en Aedes.

Lees verder

Door: Aedes