Normal_graafmachine

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een ‘Tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aan de Tweede kamer aangeboden. Met dit kader hoopt de Staatssecretaris de stagnatie in het verzet van grond en baggerspecie op te heffen. Tegelijkertijd geldt onverkort het uitgangspunt dat risico’s voor de gezondheid, het milieu en het verspreiden van PFAS-houdende grond en baggerspecie naar niet of minder belaste gebieden moet worden voorkomen. Bouwend Nederland is op zich blij met dit tijdelijk kader, omdat het enige duidelijkheid voor de markt verschaft. Of dit inderdaad zal leiden tot het opheffen van de stagnatie zal nog moeten blijken. Er zijn nog de nodige vraagtekens en knelpunten. De komende tijd zullen wij – samen met andere relevante organisaties – het overleg met het ministerie aangaan om hierin verandering/verbetering aan te brengen.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland