Logo_aedes_logo

Aedes heeft opnieuw het initiatief genomen voor overleg met accountants, softwareleveranciers, het ministerie van BZK, Fakton en certificeerders over de certificering van softwarepakketten voor marktwaardering. In dit vervolgoverleg van woensdag 6 februari 2018 kwamen de conceptresultaten van de softwareanalyse aan de orde. Helaas blijken deze nog onvoldoende om direct over te gaan tot certificering van alle softwarepakketten. Wel zijn de resultaten dusdanig dat naar verwachting certificering op zeer korte termijn kan plaatsvinden. 

Lees verder