Normal_midenhuur_660x220_1_

Het versnellen van de plancapaciteit is een van de zes acties uit de Actie Agenda Woningmarkt 2018-2021 van de Provincie Utrecht. Als onderdeel van die actieagenda is bureau Over Morgen gevraagd knelpunten in kaart te brengen die de versnelling beletten. Hier vijf lessen uit het onderzoek, waarmee ook uw gemeente haar plancapaciteit kan versnellen. 

Lees verder