personeelstekort bouw

In de beginfase van de coronacrisis hadden veel ondernemers te maken met een tekort aan opdrachten, ook in de bouw. Klanten bleven weg, vaak noodgedwongen, door toedoen van de financiële risico’s. De hand werd op de knip gehouden. Inmiddels is dat wel anders. Zeker in de bouw zien we een sterke groei in de vraag naar woningen, en daarmee keren ook opdrachtgevers terug. De vraag naar werknemers groeit mee, en door het tekort aan personeel brengt dat voor bedrijven problemen met zich mee. Hoe kunnen bouwbedrijven in drukke tijden zorgen voor voldoende bezetting op de werkvloer? 

Personeel aantrekken in de bouw

Voor die uitdaging staan bedrijven momenteel. Want het tekort aan technisch geschoold personeel in de bouw laat zich voelen. Bedrijven willen, zeker nu het aantal opdrachten toeneemt, geen ‘nee’ hoeven verkopen. Voorwaarde is dan echter wel dat afspraken omtrent de planning van projecten nagekomen kunnen worden, en dat betekent dat bedrijven moeten investeren in meer personeel. Het liefst geschoold personeel, maar dat is niet altijd mogelijk. Hoe kunnen bedrijven dat op korte termijn effectief oplossen, al dan niet met duurzaam perspectief richting de toekomst?

Oplossingen voor ondernemers

Zijn er oplossingen denkbaar die ervoor zorgen dat de arbeidskrapte ons niet een terugkerend thema blijft in de jaren die voor ons staan? Zeker, die zijn er. Voor bedrijven betekent dit evenwel dat ze ook alternatieve paden moeten bewandelen, zoals het leerwerktraject. Enthousiaste jongeren met een technische basis zouden op die manier de kans kunnen krijgen om hun kennis in de praktijk te brengen. Dat kan dankzij het leerwerktraject op laagdrempelige wijze, want voor bedrijven is het risico beperkt. Zij kunnen personeel volledig naar eigen inzicht opleiden.

Dat heeft nog een ander voordeel: de nieuwe werknemer kan zich binnen de cultuur van het bedrijf ontwikkelen tot een volwaardige medewerker, en de kneepjes van het vak afkijken van de bestaande medewerkers.

Een ander alternatief waar naar gekeken kan worden is de loonkostensubsidie, hetgeen zich met name richt op de financiële risico’s die bedrijven soms moeten nemen om aan personeel te komen. Wat betekent dit in de praktijk? Voor het opleiden van personeel is het gewenst om te investeren in begeleiding, maar daar moeten bedrijven budget voor uittrekken. Om voor bedrijven de investering in nieuw personeel toch aantrekkelijk te maken, kunnen zij subsidie ontvangen. Daarmee zijn de kosten voor begeleiding van startende medewerkers (deels) gedekt.  

Duurzaam personeelsbeleid

Bovenstaande oplossingen zijn voorbeelden van een duurzame investering in het personeel. Het geeft nieuwe medewerkers de ruimte om te groeien binnen hun nieuwe functie, terwijl voor bedrijven het risico beperkt is. Blijken nieuwe medewerkers niet binnen de organisatie te passen, dan kan het bedrijf ook weer zonder financiële risico’s van de medewerker af komen. Het zorgt er tevens voor dat de bouw als sector interessanter wordt gemaakt. Dit moet personeelstekorten nu en in de toekomst het hoofd bieden.