Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Handen uit de mouwen: dit kunnen werkgevers doen om personeel te werven

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 7 min
location_on [xx]km
De bouw is de laatste maanden weer bezig met een opmars. Niet alleen het aantal bouwprojecten loopt op, ook willen steeds meer mensen in de bouw werken. Elektromonteurs, metselaars, loodgieters, maar ook aannemers en projectleiders. Desondanks blijft de vraag naar nieuw personeel onverminderd hoog, te meer omdat er simpelweg ‘gebouwd moet worden’. De bouwsector heeft zich ten doel gesteld om in 2030 1 miljoen nieuwe huizen te bouwen. Een optimistisch doel, dat alleen gehaald kan worden wanneer bedrijven voldoende personeel kunnen werven. Waar moet een bouwbedrijf kijken in de zoektocht naar nieuw personeel?

Kansen bieden aan nieuw personeel

Enthousiaste jongeren, vluchtelingen of 50 plussers. Het zijn groepen die een kans verdienen in de bouw. Bedrijven moeten evenwel een afweging maken; in hoeverre zijn zij in staat om onervaren vakkrachten te laten instromen, zeker nu het al zo druk is? Ook talentvolle mensen met een gedeeltelijke arbeidsbeperking kunnen nog altijd van waarde zijn. Echter, wanneer men eenmaal iemand in dienst heeft genomen, dan is het vaak lastig om hier weer van af te komen op momenten dat het rustiger is. Dankzij loonkostensubsidie blijven de (financiële) risico’s beperkt.

Het Werkgeversservicepunt Fryslân Werkt! helpt bedrijven bij het werven van nieuw personeel. Zij nemen de wervingsprocedure over van bedrijven, en selecteren geschikte vakkrachten die direct kunnen instromen binnen het bedrijf. Beschikken deze mensen nog niet over de expertise die gevraagd wordt door het bedrijf, dan kunnen zij binnen de regelingen van de loonkostensubsidie gebruikmaken van actieve begeleiding door een jobcoach.

Kiezen voor zij-instromers

Een andere optie zijn de zij-instromers. Dit zijn de mensen die vanuit een andere sector de overstap maken naar de bouw. Wat veel mensen bijvoorbeeld onderschatten, is wat men in de bouw kan verdienen. En hoe meer dat onder de aandacht komt, hoe aantrekkelijker de stap is om als zij-instromer te kiezen voor de bouw. Hoe weet je als bedrijf of je beschikt over een geschikte kandidaat voor de openstaande vacature?

Het leerwerktraject biedt uitkomst. Omdat je van te voren niet altijd kunt inschatten of iemand geschikt is, kan je als bedrijf een leerwerktraject aanbieden. Dat biedt veel voordelen voor zowel werkgever als werknemer. De werkgever heeft een vacature snel vervuld, terwijl de werknemer de ruimte krijgt om te werken én leren bij één baas. De band tussen werknemer en werkgever zal hierdoor eveneens een impuls krijgen, waardoor de werknemer na afloop van het leerwerktraject sneller geneigd is om bij de werkgever aan te blijven. Een duurzame investering in de toekomst van je bedrijf, dus.

Aandacht voor de bouw

Met de huidige krapte op de woningmarkt in het achterhoofd, is het belangrijk om ook in de komende jaren aandacht te geven aan de bouw. Dat wil zeggen: meer mensen enthousiasmeren om aan de slag te gaan in deze sector. En daar is vaak maar één ding voor nodig: de drempels weghalen. Het aantrekkelijk maken om in de bouw aan het werk te gaan, en de stap zo klein mogelijk houden. Werkgevers bekleden hierin zelf een rol, door gebruik te maken van regelingen die het arbeidsproces versnellen en de kansen voor nieuwe mensen in de bouw vergroten.

07 december '23 ( 8:49)

Toename aan familiehypotheken kan leiden tot hogere huizenprijzen

Een op de zes huizenkopers met een hypotheek leent geld van familie om een woning te kopen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). DNB waarschuwt dat de prijzen op de krappe woningmarkt verder kunnen stijgen als kopers meer geld kunnen besteden aan een huis.

07 december '23 ( 8:33)

Wachttijd ketelmonteurs kan oplopen deze winter

De wachttijd voor het vinden van een monteur die cv-ketels onderhoudt en repareert kan deze winter oplopen. Dat komt doordat een deel van de verwarmingsbedrijven een nieuw verplicht certificaat nog niet heeft en daarom niet meer aan cv-ketels mag werken, zegt brancheorganisatie Techniek Nederland.

07 december '23 ( 6:03)

Huurwoningen dalen in 2024 verder in waarde

Huurwoningen dalen dit jaar en volgend jaar sterk in waarde, verwacht ABN AMRO. Dat is volgens de vastgoedexperts van de bank het gevolg van strengere huurregulering door de overheid, in combinatie met de hoge rente. Daardoor is het moeilijker om deze panden te financieren.

04 december '23 ( 9:18)

Aanschaf zonnepanelen sneller terugverdiend door prijsdaling

Doordat de prijs van zonnepanelen het afgelopen jaar flink is gedaald, kan de aanschaf inmiddels in zes jaar worden terugverdiend. Dat meldt Milieu Centraal op basis van berekeningen met cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de voorlichtingsorganisatie kost een set van tien panelen inclusief installatie en omvormer nu nog 5000 euro; dat was begin dit jaar 7500 euro.

22 november '23 ( 6:03)

Koopwoningen in oktober gemiddeld 0,7 procent duurder

Koopwoningen zijn in oktober weer duurder geworden in vergelijking met de voorgaande maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster stegen de prijzen voor huizen gemiddeld 0,7 procent. Na een daling van de huizenprijzen vorig jaar lijkt de markt zich te herstellen.

16 november '23 ( 6:03)

Laagste omzetgroei voor woningbouwers sinds eind 2020

Bouwers van woningen en andere gebouwen hadden van juli tot en met september te maken met de laagste omzetgroei sinds het laatste kwartaal van 2020. Economen voorspellen al langer dat de bouwsector de komende tijd zal krimpen, onder andere door de hogere rentes, kostenstijgingen en gebrek aan geschikte bouwgrond.

09 november '23 (13:32)

Met aanpassing middenhuurwet is hogere huur mogelijk in nieuwbouw

Woonminister Hugo de Jonge past zijn wet voor regulering van de middenhuur aan, na een groot aantal reacties op zijn wetsvoorstel. Ontwikkelaars die de komende twee jaar voor dat segment bouwen, mogen 10 procent meer huur vragen gedurende de komende tien jaar.

08 november '23 ( 8:32)

6 procent Nederlandse huishoudens heeft energiecontract boven prijsplafond

Zo'n 6 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een elektriciteits- en gascontract met prijzen boven het prijsplafond. Het is voor deze huishoudens bijna altijd voordelig om een ander contract af te sluiten, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

08 november '23 ( 8:03)

'Gevolgen klimaatverandering inprijzen in waardebepaling woning'

De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en hevige neerslag, zouden ingeprijsd moeten worden in de waardebepaling van woningen. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat dan om schade aan funderingen als gevolg van droogte, maar ook om overstromingsschade. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat het bewustzijn over deze risico's groter wordt.

03 november '23 (11:17)

'Zonder nieuw overheidsbeleid loopt huizentekort verder op'

Het huizentekort in Nederland dreigt verder op te lopen als er niet snel nieuw overheidsbeleid komt. De afgelopen jaren is zwaar ingezet op subsidies, maar die zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maar beperkt effectief. Zonder extra maatregelen zakt de nieuwbouw van woningen op de korte termijn waarschijnlijk verder in, voorziet het kennisinstituut in een nieuwe studie.