Instituut Mijnbouwschade Groningen: rapport Rekenkamer bevat onjuistheden

In het rapport van de Algemene Rekenkamer over de compensatie van schade door de jarenlange gaswinning in Groningen staan "enkele, belangrijke onjuistheden". Dat betoogt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) donderdag.

De Algemene Rekenkamer uitte in het rapport dat woensdag verscheen, kritiek op de hoge uitvoeringskosten vorig jaar per uitgegeven euro aan vergoeding. Daarnaast was de Rekenkamer kritisch over het tempo van de uitvoering. De meeste Groningers wachten nog altijd op versterking van hun woning of zelfs nog op de beoordeling of versterking noodzakelijk is.

Verkeerd geïnterpreteerd

Volgens het IMG baseert de Rekenkamer zich op gegevens die het IMG aanlevert, maar zijn cijfers verkeerd geïnterpreteerd. "Het verbaast ons dat de Rekenkamer ervoor kiest op deze manier eenzijdig en feitelijk onjuist over de schadeafhandeling te rapporteren", aldus bestuursvoorzitter Bas Kortmann in een reactie. "Op deze manier draag je als Rekenkamer bij aan de simplificering van de problemen die er in Groningen zijn, zowel in de schadeafhandeling als in de versterking", stelt hij.

In de verklaring gaat het IMG puntsgewijs in op de kritiekpunten en stelt het instituut onder meer dat in 2021 meer schademeldingen werden afgehandeld dan in het voorgaande jaar. Ook in de becijfering van de uitvoeringskosten per uitgegeven euro kan het IMG zich niet helemaal vinden.

Door: ANP