Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Verbetering financiële ondersteuning bij gebouwen van VvE’s

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 9 min
location_on [xx]km
Om ook de verduurzaming van gebouwen in beheer van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) te versnellen, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de subsidieregelingen voor het verduurzamen van VvE’s vereenvoudigd en verbreed. Dit komt nu samen in de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Deze start in januari 2023 en loopt tot in ieder geval 2028. Ook worden de financieringsmogelijkheden voor VvE’s via het Warmtefonds uitgebreid. Dit meldt Rijksoverheid.  

Minister de Jonge kondigde in het Programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving aan dat het tempo van de verduurzaming van woningen omhoog moet. Ongeveer 20 procent van het totale aantal woningen is onderdeel van een VvE. Omdat in een VvE-complex alle individuele appartementseigenaars gezamenlijk eigenaar zijn van het gebouw, ondervinden zij uitdagingen bij de verduurzaming. Een verbetering van de financiering helpt hierbij.

Eén subsidieregeling

Met de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) komt er één regeling voor het volledig verduurzamen van het hele VvE-gebouw: subsidie voor energieadvies, een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP), procesbegeleiding, isolatiemaatregelen en duurzame warmtetechnieken, zoals warmtepompen, zonneboilers en centrale aansluiting op het warmtenet. Daarnaast maakt de SVVE het mogelijk om voor één isolatiemaatregel subsidie aan te vragen. Tot 1 januari geldt nog de eis dat de VvE minimaal twee isolatiemaatregelen moeten uitvoeren om subsidie te kunnen aanvragen. De lat om voor subsidie in aanmerking  te komen wordt dus lager gelegd voor VvE’s. Het maximale subsidiebedrag van € 10.000 per appartement wordt verhoogd naar 15.000 euro per appartement. Verder is bij het uitvoeren van een zeer energiezuinig pakket (ZEP) subsidie mogelijk voor professionele bouwbegeleiding.

Financiering voor kleine VvE’s via Warmtefonds

Sinds 1 december 2022 is er een financiering door het Warmtefonds mogelijk voor kleine VvE’s, dat zijn VvE’s met minder dan 8 appartementen. Onderdeel van de financiering is een ‘vangnet’ voor individuele appartementseigenaren die de financiering later toch niet blijken te kunnen dragen. De andere eigenaren van de vereniging hoeven dus niet bang te zijn dat de kosten die de buurman niet kan betalen, op hun verhaald worden. Daarmee is de financiering voor alle individuele appartementseigenaren in de VvE verantwoord. Ook voor VvE’s is er steeds meer informatie te vinden over verduurzaming op de site verbeterjehuis.nl.

Versnellingsagenda

De verbeteringen van financiering van VvE’s is onderdeel van de versnellingsagenda voor de verduurzaming voor VvE-gebouwen. Deze versnellingsagenda wordt de komende maanden in nauwe samenwerking met het ministerie van  Justitie en Veiligheid en de andere stakeholders in dit veld uitgewerkt. Hierover zal de Kamer in het voorjaar nader geïnformeerd worden.

In de versnellingsagenda worden de volgende onderdelen uitgewerkt:

  • Versnelling grote VvE’s. Gezamenlijk inzet van alle betrokken partijen om grote VvE’s de komende jaren grotere stappen te laten maken naar verduurzaming;
  • Ondersteunen van (vooral kleine) VvE’s, met voorrang in kwetsbare wijken, die nog geen functionerende VvE-organisatie hebben;
  • Aanpassing besluitvorming. Aanpassing van bepaalde (besluitvormings)regels voor VvE's bij verduurzaming;
  • Verbetering informatievoorziening en ontzorging. Verbeterde informatievoorziening voor individuele appartementseigenaars en VvE’s en een landelijk dekkend marktaanbod van ontzorging;
  • Verbetering financiële ondersteuning. Start van de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) op 1 januari 2023 en de financiering van het Warmtefonds voor kleine VvE’s vanaf december 2022.

Door: Nationale Bouwgids

19 februari '24 ( 9:17)

Hypotheekrente weer hoger, ook deze week renteverhoging

AMSTERDAM (ANP) - Veel geldverstrekkers hebben de hypotheekrente weer verhoogd en ook deze week komen er renteverhogingen aan, ziet De Hypotheekshop. Voor het eerst sinds eind oktober hebben banken en andere hypotheekaanbieders afgelopen week de rente vaker verhoogd dan verlaagd.

15 februari '24 ( 8:35)

Energierekening voor woningen gedaald

De energierekening zakt dit jaar aanzienlijk dankzij de gedaalde prijzen voor gas en elektriciteit. Het gaat bij een gemiddeld huishouden om een besparing van 323 euro per jaar, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarbij gaat het statistiekbureau uit van de energieprijzen van januari 2024.

15 februari '24 ( 8:30)

Nieuwbouwwoning vergunningen dit jaar laagst sinds 2016

Nederlandse gemeenten hebben vorig jaar het laagste aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven sinds 2016. Voor koopwoningen is het aantal vergunningen zelfs met bijna een kwart gezakt tot het laagste aantal in tien jaar, terwijl Nederland nog steeds kampt met een groot huizentekort.

15 februari '24 ( 8:05)

'Formatieproces zorgt voor grotere onzekerheid bouwsector'

Het proces rond de vorming van een nieuwe Nederlandse regering zorgt voor grotere onzekerheid voor de bouw- en vastgoedsector, vooral als het gaat om de ambitie om meer woningen te bouwen en de wetgeving rond stikstof. Daarvoor waarschuwt bouwconcern BAM bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

14 februari '24 (11:50)

Autoriteit woningcorporaties: 'Bouwdoelen op dit moment niet haalbaar'

De bouwdoelen van woningcorporaties zijn op dit moment niet haalbaar. Dat meldt de Autoriteit woningcorporaties (Aw), onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport, woensdag bij de publicatie van een jaarlijks rapport over de sector. Corporaties moeten tot 2030 een kwart miljoen sociale huurwoningen bouwen, maar zeggen te weinig geld te hebben voor een te grote opgave.

12 februari '24 ( 9:00)

Doorstroom bij woningbouw moet bevorderd worden, stelt bouwbranche

Gemeenten moeten niet alleen de nadruk leggen op het bouwen van betaalbare woningen om zo de woningnood in Nederland het hoofd te bieden. Door woningen in een iets duurder segment te bouwen, komt namelijk de doorstroom op gang. "Uiteindelijk zijn starters daar het meest mee geholpen", stelde voorzitter van Bouwend Nederland Arno Visser zondag in het televisieprogramma WNL op Zondag.

31 januari '24 ( 8:32)

Verkoopgolf onder woningbeleggers is volgens De Jonge geen sprake van

Er is geen sprake van een zogeheten verkoopgolf onder woningbeleggers door de aangepaste huurregels, meldt woonminister Hugo de Jonge dinsdag in schriftelijke antwoorden op Kamervragen. In de brief baseert de minister zich op cijfers van het Kadaster over de woningverkoop van vorig jaar. Daaruit blijkt dat het totaal aan verkopen van beleggers in 2023 (33.409) is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor (43.652).

31 januari '24 ( 8:18)

'Onzeker hoe diep nieuwbouwdip wordt en hoe lang deze duurt'

De 'bouwdip' zal dit en volgend jaar doorwerken, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Door onder meer stijgende rente en gestegen bouwkosten daalde het aantal verleende bouwvergunningen en de verkoop van nieuwbouwwoningen sinds 2021 "significant". Hoewel de economische omstandigheden de afgelopen maanden zijn verbeterd, is het volgens De Jonge "onzeker hoe diep deze bouwdip wordt en hoe lang deze duurt".

25 januari '24 ( 6:04)

Krimp van 12.000 banen voorspeld in bouwsector

De werkgelegenheid in de bouw neemt in twee jaar tijd waarschijnlijk met 12.000 banen af. Hoewel Nederland bijvoorbeeld kampt met een flink huizentekort, zakt de bouwproductie flink weg, voorziet het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

19 januari '24 (10:32)

Zuid-Holland gaat bij nieuwbouwplannen toetsen of er wel genoeg betaalbare woningen komen

Zuid-Holland gaat als eerste provincie bij nieuwbouwplannen toetsen of er wel genoeg betaalbare woningen komen. Projecten met teveel dure huizen wijst de provincie af. "We willen dat op de schaarse ruimte die Zuid-Holland heeft voldoende woningen worden gebouwd voor de mensen die echt woningen zoeken", zegt gedeputeerde Anne Koning (wonen, PvdA).