Logo_blok-voor-blok-header

De ambassadeurs hebben allemaal een persoonlijke droom voor hun huis, zoals na-isolatie of energieneutraal wonen. Daarnaast delen zij een gemeenschappelijke droom voor hun straat en/of wijk. Als eerste stap gaan zij kijken naar het eigen energiegebruik en gedrag. Op basis daarvan wordt vervolgens een pakket op maat gemaakt met goedkope aanbiedingen. Ook is er aandacht voor opschaling. Want samen de straat of wijk aanpakken levert bij het inkopen schaalvoordeel op. Voor meer informatie zie www.degroenemug.nl/wattvoorwatt.

Watt voor Watt is een van de projecten van ‘blok voor blok’, dat gericht is op grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw en ondersteund wordt door Agentschap NL in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit ministerie draagt ook bij in de proceskosten  van de projecten.

Meer informatie: www.blokvoorblok.nl.
Hier vindt u ook een nieuwe brochure met meer voorbeelden uit de projecten.

© Nationale Bouwgids