Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Gemeente Boekel bouwt ‘ecodorp’ dankzij soepeler regelgeving

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 6 min
location_on [xx]km
De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de negende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Hierbij mogen gemeenten voor duurzame innovatieve projecten afwijken van wet- en regelgeving. Dit betekent concreet dat in Noord-Brabant het project ‘zorgvuldige en duurzame veehouderij’ is gestart en gemeente Boekel een ‘ecodorp’ kan realiseren waarbij de inwoners op duurzame wijze kunnen worden voorzien in hun levensbehoeften.

Innovatieve experimenten
In Noord-Brabant mag geëxperimenteerd gaan worden in het kader van het project ‘zorgvuldige en duurzame veehouderij’. De verordening Ruimte krijgt in dit geval een verbrede reikwijdte. Daarnaast kunnen de Brabantse gemeenten in de urgentiegebieden afwijken van het Activiteitenbesluit zodat maatwerkvoorschriften kunnen worden opgesteld voor geur en fijnstof.

Het ‘ecodorp’ in de gemeente Boekel is een burgerinitiatief om op lokale schaal duurzaam te voorzien in de levensbehoeften van de bewoners. Boekel mag afwijken van het bouwbesluit om de bouw van ecologische woningen mogelijk te maken, en van de wet Milieubeheer voor de plaatsing van miniwindturbines. De gemeente Zwolle wijkt af van het bouwbesluit en bouwt een autarkische recreatiebungalow en theehuis die niet zijn aangesloten op openbare nutsvoorzieningen.

De gemeenten Heerhugowaard, Hoorn, Koggenland, Leeuwarden, Ooststellingwerf en Weststellingwerf mogen zonder omgevingsvergunning zonnecollectoren plaatsen, op voorwaarde dat de plaatsing past binnen de reikwijdte van het bestemmingsplan. Ook Spoorzone Delft, Logistiek Park Moerdijk en de gemeente Meerssen mogen experimenteren met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarmee lopen deze gemeenten vooruit op de mogelijkheden van het omgevingsplan zoals voorzien in het wetsvoorstel Omgevingswet.

Bestuursrechtelijke versnelling
Het aardbevingengebied in Groningen is aangewezen als gebied waar bestuursrechtelijke versnelling mogelijk is in het kader van herstel, preventie en leefbaarheidsmaatregelen die moeten worden genomen. De bestuursrechtelijke versnelling houdt in dat de Raad van State na het verstrijken van de beroepstermijn binnen 6 maanden een uitspraak doet.

Ontwikkelingsgebieden
Het transformatiegebied Noordelijke Stadsentree Meppel wordt aangewezen als ontwikkelingsgebied. Dit houdt in dat het gemeentebestuur kan sturen op het gebruik van de milieugebruiksruimte en daarmee beter kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Achtergrond
Het besluit wordt naar de Tweede Kamer gestuurd voor reactie (‘voorhangprocedure’). Daarna volgt advisering door de Raad van State. Het besluit is een uitwerking van de Crisis- en herstelwet die dateert van maart 2010. De wet biedt de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving en besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan in moeilijke tijden de economische structuur van Nederland worden versterkt.

© Nationale Bouwgids

26 juni '24 ( 7:19)

'Huurprijzen woningcorporaties stijgen gemiddeld 5,1 procent'

DEN HAAG (ANP) - De huren van woningen van woningcorporaties gaan op 1 juli gemiddeld met 5,1 procent omhoog, meldt de vereniging van woningcorporaties Aedes. De prijsstijging ligt net iets onder de wettelijk toegestane huurverhoging van 5,3 procent. Volgens de vereniging stijgen de huren gemiddeld 0,7 procent minder dan de gemiddelde loonstijging van 5,8 procent in 2023.

25 juni '24 (16:18)

Senaat kiest met aannemen huurwet terecht voor huurder, aldus Woonbond

De Eerste Kamer stelt het belang van huurders en woningzoekenden terecht boven dat van verhuurders door de wet aan te nemen die de huren in de middensector en de sociale huursector omlaag moet brengen. Dit vindt de Woonbond, de belangenbehartiger voor huurders.

03 juni '24 ( 8:30)

Woningbouw versnellen in Noord-Holland: provincie trekt 76 miljoen uit

Noord-Holland wil dat er over zeven jaar 191.000 nieuwe woningen in de provincie zijn gebouwd en trekt daar 76,4 miljoen euro voor uit. "Met dit bedrag kunnen we samen met onze gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars een mooie slag maken", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB).

28 mei '24 (13:19)

Meer huizen in vrije sector krijgen nieuwe eigenaar en huurder

Ín de vrije sector zijn in het eerste kwartaal van dit jaar meer huizen verhuurd, melden de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL). Het aantal woningen met een nieuwe eigenaar en nieuwe huurder is ruim 12 procent gestegen vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar. De huurprijzen zijn licht gedaald, met 0,6 procent.

23 mei '24 (10:18)

Ook bij fors aardgasverbruik kan Europa zonder import Rusland

Europa kan volledig zonder aardgas uit Rusland, zelfs als het Europese gasverbruik de komende jaren op een hoog niveau ligt. Dat meldt het Duitse economische onderzoeksinstituut DIW in een studie. Door de oorlog in Oekraïne heeft Europa de import van gas uit Rusland al sterk verlaagd. Maar nog steeds voorziet Rusland in ongeveer 14 procent van de Europese gasvraag, aldus de onderzoekers. Vooral landen als Oostenrijk en Hongarije zijn nog erg afhankelijk van Russisch gas.

16 mei '24 (13:18)

Eigen Huis blij met versnellen bouwproductie tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet in het hoofdlijnenakkoord een aantal beleidskeuzes die gunstig zijn voor huiseigenaren en woningzoekers. De belangenorganisatie heeft echter ook zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. "Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken", stelt de belangenorganisatie. De vereniging is positief dat er meer wordt gedaan om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen.

16 mei '24 (13:02)

Zuid-Holland ziet in akkoord 'aanknopingspunten' voor woningbouw

De provincie met de grootste woningbouwopgave van Nederland ziet perspectief op dit vlak in de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt. "Het hoofdlijnenakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor betaalbaarheid voor middeninkomens en sociale huur", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA). "Dat is een goed aanknopingspunt voor Zuid-Holland en een fijn begin om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de juiste woningen te bouwen."

16 mei '24 (12:33)

Gemengde reacties op afschaffen salderingsregeling

Formerende partijen in Den Haag hebben een ommezwaai gemaakt als het gaat om de salderingsregeling, een voor particuliere zonnepaneelbezitters erg gunstige manier om hun investering terug te verdienen. In het hoofdlijnenakkoord staat dat die regeling per 2027 verdwijnt, terwijl coalitiepartijen PVV en BBB enkele maanden geleden nog tegen een geleidelijke afbouw vanaf 2025 stemden. De reacties van brancheverenigingen zijn gemengd.

16 mei '24 (12:18)

Noodzaak om wooncrisis aan te pakken wordt volgens Aedes onderkend

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

07 mei '24 ( 8:34)

Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken

Bouwconcern Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken. "De stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar", zegt topman Ton Hillen van de beursgenoteerde onderneming. Grondgebonden woningen zijn huizen met een woonlaag op het straatniveau, vaak met een terras of tuin.