Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Enquêterapport: één toezichthouder corporaties

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 6 min
location_on [xx]km
(Novum) - Er moet één toezichthouder komen voor het stelsel van woningcorporaties. De parlementaire enquêtecommissie bepleit de oprichting van een Woonautoriteit, blijkt uit het donderdag gepresenteerde eindrapport van de commissie onder leiding van ex-PVV'er Ronald van Vliet. Nu is het toezicht 'versnipperd', oordeelt Van Vliet.

Nu zijn het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) belast met verschillende aspecten van het toezicht. Ook een minister - op dit moment minister voor Wonen Stef Blok (VVD) - is verantwoordelijk voor delen van het toezicht. En alle drie die partijen hebben steken laten vallen.

"Voor effectief en efficiënt overheidstoezicht op de corporatiesector is het nodig om het externe toezicht op de financiën, de governance en integriteit en de rechtmatigheid te bundelen en onder te brengen bij een onafhankelijke, onpartijdige en krachtige publieke toezichthouder." De voorgestelde Woonautoriteit moet krachtig genoeg en onafhankelijk zijn. De commissie-Van Vliet stelt voor om het CFV om te vormen tot deze toezichthouder.

Het afschaffen van het corporatiestelsel is volgens de commissie juridisch wel mogelijk, maar op korte termijn niet realistisch. Om het huidige stelsel 'robuuster' te maken doet de commissie een reeks voorstellen. Behalve de onafhankelijke toezichthouder gaat het om een inperking van de activiteiten die corporaties mogen ontplooien. Terug naar de kerntaak is de boodschap, en het moet afgelopen zijn met commerciële avonturen.

Ook moet het interne toezicht op de schop en moeten gemeenten en huurders een grotere stem krijgen. Zo moet de minister niet-functionerende commissarissen voortaan kunnen ontslaan en mogen zij maximaal acht jaar blijven zitten. De minister moet ook disfunctionerende bestuurders kunnen aanpakken en moeten accountants meer aandacht gaan besteden aan mogelijke risico's die corporaties lopen.

Corporaties moeten transparanter worden. Zo zou de minister de Tweede Kamer jaarlijks moeten informeren over de 'staat van de volkshuisvesting'. Van groot belang bij dit alles is dat er een cultuuromslag komt. "Gedrag verbeteren is van groot belang om de corporatiesector in de toekomst te vrijwaren van nog meer incidenten", schrijft Van Vliet. "Dit vereist allereerst een cultuur waarin laakbaar gedrag niet wordt getolereerd en mensen elkaar daarop aanspreken." Fraude en zelfverrijking moeten hard worden aangepakt.

Ten slotte roept de commissie op om het corporatiestelsel nu echt eens aan te pakken. "De commissie constateert een brede maatschappelijke en politieke consensus over de noodzaak van vergaande aanpassingen in het stelsel. Na twintig jaar praten over de benodigde aanpassingen is nu het moment daar om echt te handelen."

26 juni '24 ( 7:19)

'Huurprijzen woningcorporaties stijgen gemiddeld 5,1 procent'

DEN HAAG (ANP) - De huren van woningen van woningcorporaties gaan op 1 juli gemiddeld met 5,1 procent omhoog, meldt de vereniging van woningcorporaties Aedes. De prijsstijging ligt net iets onder de wettelijk toegestane huurverhoging van 5,3 procent. Volgens de vereniging stijgen de huren gemiddeld 0,7 procent minder dan de gemiddelde loonstijging van 5,8 procent in 2023.

25 juni '24 (16:18)

Senaat kiest met aannemen huurwet terecht voor huurder, aldus Woonbond

De Eerste Kamer stelt het belang van huurders en woningzoekenden terecht boven dat van verhuurders door de wet aan te nemen die de huren in de middensector en de sociale huursector omlaag moet brengen. Dit vindt de Woonbond, de belangenbehartiger voor huurders.

03 juni '24 ( 8:30)

Woningbouw versnellen in Noord-Holland: provincie trekt 76 miljoen uit

Noord-Holland wil dat er over zeven jaar 191.000 nieuwe woningen in de provincie zijn gebouwd en trekt daar 76,4 miljoen euro voor uit. "Met dit bedrag kunnen we samen met onze gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars een mooie slag maken", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB).

28 mei '24 (13:19)

Meer huizen in vrije sector krijgen nieuwe eigenaar en huurder

Ín de vrije sector zijn in het eerste kwartaal van dit jaar meer huizen verhuurd, melden de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL). Het aantal woningen met een nieuwe eigenaar en nieuwe huurder is ruim 12 procent gestegen vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar. De huurprijzen zijn licht gedaald, met 0,6 procent.

23 mei '24 (10:18)

Ook bij fors aardgasverbruik kan Europa zonder import Rusland

Europa kan volledig zonder aardgas uit Rusland, zelfs als het Europese gasverbruik de komende jaren op een hoog niveau ligt. Dat meldt het Duitse economische onderzoeksinstituut DIW in een studie. Door de oorlog in Oekraïne heeft Europa de import van gas uit Rusland al sterk verlaagd. Maar nog steeds voorziet Rusland in ongeveer 14 procent van de Europese gasvraag, aldus de onderzoekers. Vooral landen als Oostenrijk en Hongarije zijn nog erg afhankelijk van Russisch gas.

16 mei '24 (13:18)

Eigen Huis blij met versnellen bouwproductie tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet in het hoofdlijnenakkoord een aantal beleidskeuzes die gunstig zijn voor huiseigenaren en woningzoekers. De belangenorganisatie heeft echter ook zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. "Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken", stelt de belangenorganisatie. De vereniging is positief dat er meer wordt gedaan om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen.

16 mei '24 (13:02)

Zuid-Holland ziet in akkoord 'aanknopingspunten' voor woningbouw

De provincie met de grootste woningbouwopgave van Nederland ziet perspectief op dit vlak in de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt. "Het hoofdlijnenakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor betaalbaarheid voor middeninkomens en sociale huur", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA). "Dat is een goed aanknopingspunt voor Zuid-Holland en een fijn begin om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de juiste woningen te bouwen."

16 mei '24 (12:33)

Gemengde reacties op afschaffen salderingsregeling

Formerende partijen in Den Haag hebben een ommezwaai gemaakt als het gaat om de salderingsregeling, een voor particuliere zonnepaneelbezitters erg gunstige manier om hun investering terug te verdienen. In het hoofdlijnenakkoord staat dat die regeling per 2027 verdwijnt, terwijl coalitiepartijen PVV en BBB enkele maanden geleden nog tegen een geleidelijke afbouw vanaf 2025 stemden. De reacties van brancheverenigingen zijn gemengd.

16 mei '24 (12:18)

Noodzaak om wooncrisis aan te pakken wordt volgens Aedes onderkend

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

07 mei '24 ( 8:34)

Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken

Bouwconcern Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken. "De stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar", zegt topman Ton Hillen van de beursgenoteerde onderneming. Grondgebonden woningen zijn huizen met een woonlaag op het straatniveau, vaak met een terras of tuin.