Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Crisis woningmarkt geeft ruimte voor creatief plan op Zeeburgereiland

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 6 min
location_on [xx]km

AMSTERDAM - De Amsterdamse wethouder Van Poelgeest stelt een groot terrein van 3,6 hectare op het Zeeburgereiland tijdelijk beschikbaar voor een creatief plan. Het terrein dat in de toekomstige Sluisbuurt van het Zeeburgereiland ligt, wordt voor een periode van tien jaar voor een symbolisch bedrag van één euro beschikbaar gesteld aan het initiatief dat de meeste meerwaarde voor de stad heeft. De gemeente organiseert hiervoor een aanbesteding waarbij een onafhankelijke jury uiteindelijk het winnende initiatief voordraagt.

In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten dat de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in elk geval tot 2020 niet permanent zal worden bebouwd. Aanleiding hiervoor is de crisis op de woningmarkt. De gemeente zal de komende jaren dus zelf niet fors in de wijk investeren, maar wethouder Van Poelgeest wil dat het braakliggende terrein in de tussentijd wel gebruikt wordt. Daarom heeft het college van B&W besloten om een deel van de Sluisbuurt tegen relatief geringe kosten geschikt te maken voor tijdelijk gebruik.

Wethouder Van Poelgeest: 'De crisis biedt ons gek genoeg ook kansen. Normaal gesproken waren we dit stuk Amsterdam inmiddels gaan bebouwen. Dat zit er nu niet in. Nu hebben we de bijzondere mogelijkheid om voor een periode van tien jaar hier iets bijzonders te laten gebeuren.'

Uitgangspunt van het besluit is dat de gemeente het terrein in ruil voor een symbolisch bedrag van één euro aan één partij overdraagt voor de periode van tien jaar. Via een aanbestedingsprocedure kunnen organisaties hun plannen voor het gebied bij de gemeente indienen. De winnende partij zal worden voorgedragen door een onafhankelijke jury.

Voorwaarden
De gemeente stelt wel een aantal voorwaarden. Er mogen in het gebied geen functies komen die overlast geven en het initiatief moet een meerwaarde hebben voor huidige en toekomstige omwonenden. De winnende partij is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunningen en het beheer en onderhoud van het terrein.

Wethouder Van Poelgeest: 'Het gebruik van de grond is niet onvoorwaardelijk. We hebben in Amsterdam helaas ook ervaring met clubs die na het aflopen van hun tijdelijke contract niet meer weg willen. Daar kan hier geen sprake van zijn, want dan wordt het ons onmogelijk gemaakt om mensen de grond tijdelijk te laten gebruiken. Ik hoop dus dat iedereen zich aan de spelregels houdt. Alleen dan kunnen we misschien meer van dit soort dingen doen.'

De selectieprocedure zal in het voorjaar worden doorlopen. Nog voor de zomer kan het terrein worden overgedragen aan de winnende partij.

© Nationale Bouwgids

16 mei '24 (13:18)

Eigen Huis blij met versnellen bouwproductie tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet in het hoofdlijnenakkoord een aantal beleidskeuzes die gunstig zijn voor huiseigenaren en woningzoekers. De belangenorganisatie heeft echter ook zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. "Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken", stelt de belangenorganisatie. De vereniging is positief dat er meer wordt gedaan om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen.

16 mei '24 (13:02)

Zuid-Holland ziet in akkoord 'aanknopingspunten' voor woningbouw

De provincie met de grootste woningbouwopgave van Nederland ziet perspectief op dit vlak in de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt. "Het hoofdlijnenakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor betaalbaarheid voor middeninkomens en sociale huur", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA). "Dat is een goed aanknopingspunt voor Zuid-Holland en een fijn begin om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de juiste woningen te bouwen."

16 mei '24 (12:33)

Gemengde reacties op afschaffen salderingsregeling

Formerende partijen in Den Haag hebben een ommezwaai gemaakt als het gaat om de salderingsregeling, een voor particuliere zonnepaneelbezitters erg gunstige manier om hun investering terug te verdienen. In het hoofdlijnenakkoord staat dat die regeling per 2027 verdwijnt, terwijl coalitiepartijen PVV en BBB enkele maanden geleden nog tegen een geleidelijke afbouw vanaf 2025 stemden. De reacties van brancheverenigingen zijn gemengd.

16 mei '24 (12:18)

Noodzaak om wooncrisis aan te pakken wordt volgens Aedes onderkend

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

07 mei '24 ( 8:34)

Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken

Bouwconcern Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken. "De stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar", zegt topman Ton Hillen van de beursgenoteerde onderneming. Grondgebonden woningen zijn huizen met een woonlaag op het straatniveau, vaak met een terras of tuin.

01 mei '24 ( 8:18)

Aantal starters dat hypotheek aanvraagt in 5 jaar niet zo hoog geweest

Het aantal starters dat in april een hypotheek heeft aangevraagd is in vijf jaar niet zo hoog geweest, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Zo'n 14.500 starters vroegen vorige maand een hypotheek aan, in april vorig jaar deden nog geen 12.000 starters dit.

17 april '24 (11:19)

Weggezakte bouwkraan Leusden dreigt op woningen te vallen

Een weggezakte bouwkraan van 25 meter hoog, dreigt in Leusden op woningen te vallen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De kraan staat in de straat Waarden. Twintig woningen zijn ontruimd.

16 april '24 ( 9:23)

Kopers op woningmarkt zien toename in onderlinge concurrentie

De concurrentie onder woningzoekers is het afgelopen kwartaal sterk toegenomen, meldt huizensite Funda. De toename in concurrentie heeft invloed op hoe kopers de zoektocht naar een nieuwe woning ervaren. Het aantal kopers dat vindt dat dit een goed moment is om een woning te kopen bleef gelijk aan vorig kwartaal, maar het aantal kopers dat gelooft dat het over zes maanden een goed moment is om een woning te kopen nam af.

11 april '24 (12:34)

Meer goedkopere nieuwbouw helpt niet om woningtekort op lange termijn op te lossen

Een grotere aanwas van goedkopere nieuwbouwwoningen helpt niet om het woningtekort op de lange termijn op te lossen. Dat zegt Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de vakgroep wonen van makelaarsorganisatie NVM. Volgens hem moet er juist meer gebouwd worden voor de doorstroming op de woningmarkt en dat betekent ook het bouwen van meer woningen boven de betaalbaarheidsgrens, die nu op 390.000 euro ligt.

11 april '24 (12:21)

Wachtende doorstromers remmen aanbod huizenmarkt

Dat nu minder huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, komt mede doordat vier op de vijf doorstromers eerst een huis kopen voordat ze hun woning in de verkoop doen, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "Daardoor zijn er minder woningen op de markt en blijft de doorstroming heel erg beperkt", zegt ze.