Normal_4586

DEN HAAG (Novum) - Woningcorporatie Vestia wil de komende tien jaar vijftienduizend van de 89 duizend woningen verkopen.

Dat staat in een plan van de corporatie om weer financieel gezond te worden. Ook wil Vestia veel minder gaan investeren.

Verder wil minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) dat eind mei afspraken zijn gemaakt met banken over de behandeling van de derivatenportefeuilles die de corporatie in de problemen hebben gebracht, schrijft ze donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Rotterdamse corporatie Vestia kwam in grote financiële problemen doordat voormalig directeur Erik Staal de woningcorporatie via derivaten verzekerde tegen een te hoge rente.

Omdat de rente laag bleef, moest Vestia extra onderpand storten bij de banken. Hiervoor moest een noodlening van ruim een miljard euro worden afgesloten.

Vestia wil nu, om weer financieel gezond te worden, onder meer kosten besparen binnen de eigen organisatie. Verder is Vestia van plan bij vrijkomende woningen de huur op te trekken naar 92 procent van de maximale huur.

Het plan om daar 95 procent van te maken is na overleg met de landelijke huurdersvereniging bijgesteld. Op onderhouds- en verbeterprogramma's wordt niet bezuinigd.

Toezichthouder het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) vindt het verbeterplan als geheel nog niet goed genoeg, maar volgens het fonds zijn er wel aanknopingspunten die tot een verbetering van de positie van Vestia kunnen leiden.

Spies is het hiermee eens. Het CFV vindt onder meer dat Vestia alleen nog moet gaan investeren, als dat juridisch afdwingbaar is.

Het herstel van Vestia gaat volgens Spies een belemmering vormen voor 'de noodzakelijke investeringsopgaven in de achterstandswijken'. Dat geldt onder meer voor wijken in Den Haag en Rotterdam.

Spies wil aan koepelorganisatie Aedes vragen te kijken of andere corporaties een bijdrage willen leveren aan de noodzakelijke investeringen in de gebieden waar Vestia actief is.

Interim-bestuurders van Vestia Jacques Thielen en Gerard Erents laten in een reactie op de brief van de minister weten dat volgens hen er een ambitieus plan ligt om Vestia weer op de rails te krijgen.

"Het is duidelijk dat er scherp aan de wind moet worden gevaren. Veel van de maatregelen zijn ingrijpend en kennen de nodige consequenties. Wij kunnen nu aan de slag."