Normal_ketenaansprakelijkheid

Wil je in de toekomst gevrijwaard zijn voor aansprakelijkheid voor loonbelasting, sociale premies en (soms) btw? Dan is alleen een bedrag op de g-rekening storten is niet voldoende. Je moet immers ook voldoen aan de regels voor vrijwarend storten. Alleen dan ben je er zeker van dat je achteraf niet meer aansprakelijk gesteld wordt voor de Wet Ketenaansprakelijkheid (Wka). In de dagcursus van 15 maart krijg je concrete handvatten rondom de wet- en regelgeving en het werken met personeel. 

Lees verder