Logo_wiebes_financien

Het besluit van minister Wiebes om de pauzeknop in de drukken voor de versterkingsoperatie is onacceptabel. Dat vinden de acht Groningse woningcorporaties die gezamenlijk circa 18.000 woningen in het huidige aardbevingsgebied bezitten. ‘Met het voornemen de gaswinning af te bouwen en te stoppen, is het op dit moment nog niet veiliger geworden. Het besluit om al wel op de pauzeknop te drukken, geeft bewoners nog langer onzekerheid en nog langer onveiligheid. Dat is onverteerbaar voor onze huurders en voor ons als corporaties’, legt Gerke Brouwer namens de corporaties uit.

Lees verder