Logo_rss_entry-159945

GRONINGEN (ANP) - Overheden in Groningen dringen aan op een ,,plan B'' voor het geval de afbouw van de gaswinning in de provincie vertraging oploopt. Ook wil de regio dat afspraken over de versterking van gebouwen en over aansprakelijkheid snel concreet worden gemaakt.

Dat staat in een advies van provincie, gemeenten, waterschappen en de veiligheidsregio aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). De partijen dringen ook aan op meer aandacht voor de gevolgen van aardbevingen voor onder meer de sociale veiligheid, de gezondheid en de economie.

Het kabinet besloot dit voorjaar de gaswinning in Groningen verder te verlagen en uiterlijk in 2030 helemaal te stoppen. Daarmee wordt de oorzaak van de vele aardbevingen in de provincie aangepakt. Er leven nog wel veel vragen over de haalbaarheid van dat besluit.

Stikstoffabriek
Zo zijn de plannen sterk afhankelijk van de bouw van een nieuwe stikstoffabriek. Die is nodig om buitenlands gas geschikt te maken voor gebruik in bijvoorbeeld cv-ketels en gasfornuizen in Nederland. Loopt de bouw van de fabriek vertraging op, dan kan de gaswinning minder snel worden afgebouwd.

Ook is de vraag of grootverbruikers in met name de industrie hun installaties snel genoeg kunnen ombouwen zodat ze buitenlands gas kunnen verstoken. Daarnaast is het weer een een onzekere factor. Een aantal koude winters op rij kan de plannen om de gasvraag te verminderen eveneens in de wielen rijden.