Logo_anbo_logo

Iedereen vindt de ouder wordende bevolking en wat dat betekent voor de woningmarkt een razend interessant thema. Maar overheid en bedrijfsleven spelen nog amper in op de kansen die de vergrijzing hier biedt. Dat vindt Atie Schipaanboord, coördinator collectieve belangenbehartiging zorg en wonen van de ANBO. “ Als het gaat om levensloopbestendig bouwen heeft Schipaanboord daarom ook maar één oproep aan gemeenten en de bouwsector: “Ga aan de bak!” Een regierol ziet ze daarbij voor de centrale overheid. 

Lees verder