Normal_laptop__typen__solliciteren__bloggen__verslag__huiswerk__student

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met de leden van het Landelijk Studenten Platform (LPS) een nieuw Actieplan studentenhuisvesting opgesteld. De partijen ondertekenden het actieplan op 4 oktober 2018 tijdens de jaarlijkse presentatie van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018 van Kences. Uit deze monitor blijkt dat de woonlasten per vierkante meter het laagst zijn bij woningcorporaties en met name bij de Kences-huisvesters.

Lees verder