Logo_rss_entry-176858

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse bouwsector blijft de komende jaren groeien, met een verder toenemende vraag naar personeel. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een studie over trends in de bouwsector.

Volgens het EIB kan de bouw op dit moment maar nauwelijks voldoen aan de zeer sterke groei van de vraag naar bouwactiviteiten. Dit heeft tot gevolg dat klanten te maken hebben met langere wachttijden. Er wordt verwacht dat dit beeld de komende twee jaar zal aanhouden. De arbeidscapaciteit zal sterk moeten toenemen om aan de vraag naar bouwactiviteiten te kunnen voldoen.

Op de middellange termijn wordt een afvlakking van de groei van de vraag voorspeld en zal het aanbod vanuit opleidingen juist meer op gang komen. Voor de langere termijn denkt het EIB dat technologische ontwikkelingen zoals prefabricage, digitalisering en robotisering kunnen helpen om de vraag naar arbeid in de bouw te beperken, zodat meer productie met minder mensen kan worden gerealiseerd.