Normal_calamiteit__ongeval__bouw

Een calamiteit kan zich bij iedere onderneming voordoen. De vraag is: bent u er voldoende op voorbereid? En kunt u ervan uitgaan dat u ‘in control’ blijft als zich bij u een calamiteit voordoet?

Lees verder

Door: Bouwend Nederland