Normal_duurzaam__bouw__huis

Aedes is inmiddels één jaar onderweg met de strategische klankbordgroepen voor: Financiën, Duurzamer Wonen, Maatwerk Wonen, Betaalbaar wonen en voldoende woningen en Veilig Wonen. Nu na een jaar is het tijd voor een evaluatie. De belangrijkste conclusie: de klankbordgroepen hebben een toegevoegde waarde voor de belangenbehartiging van Aedes. Ook spreken de klankbordgroepleden hun waardering uit voor betrokkenheid bij de vereniging en de onderlinge verbinding. Het gevolg van de positieve conclusie is dat Aedes en haar leden verder gaan met de klankbordgroepen.

Lees verder 

Door: Aedes