Normal_woningsbouw__geld

Particuliere initiatiefnemers en sociale ondernemers van een woonzorgarrangement kunnen een nieuwe subsidie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn Zorg aanvragen. De subsidie beoogt nieuwe bewonersinitiatieven te steunen. Corporaties zijn hier vaak bij betrokken. Wat houdt de subsidieregeling in?

Lees verder

Door: Aedes