Normal_handen__ouderen__bejaard

Familie-initiatieven zijn al gemeengoed in Duitsland, maar in Nederland nog relatief nieuw. Walter Hamers van de Nijmeegse woningcorporatie Talis pleit al jaren voor een woonvorm voor bewoners met dementie waarbij familie de regie heeft. Met diverse partijen is gewerkt aan een handreiking om corporaties te helpen bij zulke initiatieven. 

Lees verder

Door: Aedes