Vakmensen bouw

De signalen vanuit de bouwsector staan allemaal op rood; het tekort aan vakmensen is nijpend. De doelstellingen om in 2030 een miljoen extra woningen te hebben gebouwd, als antwoord op de huidige woningnood, gaat op deze manier vermoedelijk niet gehaald worden. Dat vraagt om een creatieve aanpak. Waar vinden werkgevers in de bouw zo snel nieuwe mensen? Nou, bijvoorbeeld door één van onderstaande oplossingen aan te grijpen.  

Leren en werken: laagdrempelig en effectief

Het aantal, met name verschillende vakmensen waar naar wordt gevraagd is aanzienlijk. Dat wil echter niet zeggen dat er niemand meer in de bouw wil werken. Integendeel: er is nog altijd een groot aantal mensen dat de stap wil maken. Daarin spelen echter twee problemen: opleiding en ervaring. Om dat probleem te tackelen is het leerwerktraject een aantrekkelijke optie. Daarmee krijgt nieuw personeel de kans om zich te bewijzen op de werkvloer, terwijl zij een gedegen opleiding bij de werkgever volgen.

Het leerwerktraject geldt als snelste en misschien wel meest effectieve methode om het ontstane personeelstekort in de bouw op korte termijn op te lossen. Voordeel daarbij is dat werkgever en werknemer een duurzame relatie opbouwen. Het leerwerktraject en de actieve begeleiding maken dat werknemers een sterke band én gunfactor opbouwen bij de werkgever.

Sterkere band tussen opleidingen en werkvloer

In hoeverre is sprake van een soepele overloop tussen de opleiding en de werkvloer? Sluiten deze voldoende op elkaar aan? De komende jaren zullen de banden tussen opleiding en werkgevers nog sterker moeten worden aangehaald, om het gat tussenbeide niet te groot te laten worden. In de laatste jaren groeit het gat tussen de wens van de werkgever en de skills van de mensen die vanuit de opleiding het werkveld betreden. Die mismatch voorkomt een natuurlijke doorloop en versterkt de vraag naar geschoold personeel vanuit werkgevers.

Investeren in mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Nog altijd hebben we in Nederland te maken met een groot aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zonde, en vooral erg onnodig. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt komen lastig of zelfs niet direct in aanmerking voor een functie. Een andere benaming is dan ook arbeidsbeperkt of arbeidsgehandicapt. Dat klinkt zwaar, maar dat hoeft het in de praktijk niet per definitie te zijn. Ook deze doelgroep kan een belangrijke rol vervullen binnen de bouw.

Wat betekent dit voor werkgevers? Zij maken in een dergelijke situatie gebruik van mensen met een, naar verwachting, lagere arbeidsproductiviteit. Dat kost de werkgever geld, en kan betekenen dat op de werkvloer extra begeleiding geboden moet worden. Om die gap voor de werkgever zo klein mogelijk te maken, komen zij in aanmerking voor loonkostensubsidie. Deze subsidie geldt als compensatie voor het gat tussen de verwachte en reële arbeidsproductiviteit van de persoon met een arbeidsbeperking- of handicap. Ook deze keuze mag overigens gezien worden als directe oplossing voor het tekort aan bouwpersoneel.

Met het huidige tekort aan (betaalbare) woningen komt steeds meer druk te liggen op de sector. Het vraagt om creatieve oplossingen, waarmee de doelstellingen voor nieuwe woningen in 2030 gehaald kan worden. Hoe dat zich gaat ontwikkelen? Zowel overheid als bedrijfsleven zijn aan zet.