Nationale Bouwgids

NBG Woningbouw nieuws

Normal_huis__sleutel__woning

Peter Boelhouwer: ‘Woningwet kan leiden tot segregatie’


De toewijzing van sociale huurwoningen aan vooral de lage inkomens vraagt dat sectoren op de woningmarkt goed op elkaar aansluiten zodat er geen huishoudens buiten de boot vallen. Deze afstemming baart hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer zorgen: ‘Een aantal met de Woningwet samenhangende beleidsmaatregelen biedt grotere kans op segregatie.’ ...

Normal_zonnepanelen__duurzaam__energiezuinig

Aedes en Woonbond: Verduurzaming moet betaalbaar zijn voor huurders


Uitvoering van het Klimaatakkoord is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van huishoudens met de laagste inkomens. Dat schrijven Aedes en Woonbond aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, in antwoord op zijn verzoek het Klimaatakkoord te onderschrijven.

Normal_europese_vlag__europa

Stand van zaken Europees Aanbesteden


De Europese Commissie is eind 2017 een inbreukprocedure gestart tegen de Nederlandse staat. De Commissie vindt dat woningcorporaties publieksrechtelijke instellingen zijn en dat zij projecten boven de Europese drempelbedragen Europees moeten aanbesteden. De Nederlandse overheid en Aedes delen deze conclusie niet.

Normal_rss_entry-229354

Coalitie: vertrouwen in steun voor stikstofwet


Coalitiepartijen denken dat het kabinet ervoor kan zorgen dat genoeg partijen de stikstof-spoedwet in de Eerste Kamer steunen. Daarvoor moet het kabinet met alle partijen praten en krijgt het daar ook alle ruimte voor, zeggen coalitieleiders.

Normal_logo_radar

Kijktips: Kassa over Huurkorting en Radar over Woningmarkt


De consumentenprogramma’s Kassa en Radar besteden aandacht aan sociale huur en de woningmarkt. Zaterdag 7 december komen in Kassa de nieuwe afspraken over huurverlaging en huurbevriezing aan de orde. Radar onderzoekt in een tweeluik (9 en 16 december) de ‘falende woningmarkt’.

Normal_rss_entry-229077

Daling hoeveelheid bouwopdrachten door Stikstof en PFAS


De hoeveelheid werk die bouwbedrijven op de plank hebben, is in oktober gedaald tot het laagste niveau van het jaar. Tegelijkertijd heeft 15 procent van de bouwers last van PFAS- en stikstofproblematiek, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Volgens de organisatie is het effect van die crises daarmee duidelijk zichtbaar in de hoevee...

Normal_bouw__bouwvakker2

Alleen definitieve wetgeving stikstof en PFAS helpt woningbouw


Het kabinet heeft voorstellen gepresenteerd als noodoplossing voor de stikstof- en PFAS-problematiek. Bouworganisaties, Aedes, Woonbond en NVM vinden het positief dat het kabinet maatregelen treft waarmee op korte termijn de woningbouw weer op gang kan komen. Maar ze dringen wel aan op een snelle structurele oplossing.

Logo_energiezuinig__bouw__huis__energieneutraal__beng

Grootschalige aanpak maakt CO2-neutrale woningen betaalbaar


Hoe kunnen we woningen bouwen en renoveren die duurzaam en comfortabel zijn én betaalbaar? - door fabrieken op te zetten die op grote schaal prefab woningen of onderdelen produceren. Daarvoor is het project INDU-ZERO opgezet. Woningcorporatie Domijn is projectpartner.

Normal_rss_entry-228825

Bouwsector blijft groeien ondanks stikstofproblematiek


Ondanks de problemen met stikstof en PFAS is de bouwsector dit jaar van alle sectoren in Nederland de sterkste groeier. Dat berekenden economen van ING. Volgens de sectorspecialisten stijgt de bouwproductie dit jaar met 5 procent. Ook voor volgend jaar voorspellen ze een (lichte) toename. "De orderboeken zitten nog steeds goed vol met in doorsne...

Normal_rss_entry-228826

Omzet woon- en webwinkels stijgt


Het gaat goed met de winkels. De omzet van de detailhandel steeg het vorige kwartaal met bijna 4 procent ten opzichte van een jaar eerder, de grootste toename in ruim een jaar. Woon- en webwinkels trokken de groei. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Normal_normal_vakantiewoning__vakantiehuis__interieur

Ook prijzen vakantiehuizen schieten nu omhoog


De markt voor vakantiehuizen begint een kopie te worden van de reguliere woningmarkt: het aanbod neemt af, de prijzen nemen toe. Vorig jaar werd een recordaantal vakantiewoningen verkocht (4.600), voor een gemiddelde prijs van 146.000 euro: het hoogste niveau ooit. Wie nog iets betaalbaars wil vinden, gaat naar de Veluwe. Dit meldt NRC Handelsblad.

Normal_sleutels__woning__huurwoning__huis

Afspraken huurbevriezing en huurverlaging in Sociaal Huurakkoord


In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat er specifiek maatwerk komt voor huurders die relatief te duur wonen. Aedes en de Woonbond hebben afspraken gemaakt over de invulling van het specifiek maatwerk en wanneer huurders aanspraak kunnen maken op huurbevriezing of huurverlaging.

Normal_huis__sleutel__deur

Woningcorporaties vragen minister om uitleg verhuurderheffing


De 200 woningcorporaties die bezwaar maken tegen de verhuurderheffing hebben minister Van Veldhoven (BZK) opnieuw om aandacht gevraagd voor hun bezwaarschrift. Zij vragen de minister om uitleg waarom corporaties geld van de huurders aan verhuurderheffing moeten uitgeven.

Normal_rss_entry-228728

Bouw: kabinet moet miljarden in natuur steken


De bouwsector wil dat het kabinet de komende jaren fors investeert in natuurgebieden. Kwetsbare ecosystemen moeten met behulp van miljardeninvesteringen aansterken, zodat bouwprojecten niet opnieuw tot stilstand komen zoals bij de stikstofcrisis. Daarvoor pleit belangenorganisatie Bouwend Nederland.

Normal_rss_entry-228719

Essent koopt energieaanbieder Vandebron


Energieaanbieder Vandebron komt definitief in handen van Essent. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) constateert dat na de overname voldoende concurrentie overblijft.

Normal_rss_entry-228717

Woningen, horeca en school in oud-hoofdkantoor ING


Het voormalige hoofdkantoor van ING is volledig van eigenaar gewisseld. Nadat de gemeente in juni al drie torens van het 'Zandkasteel' in Amsterdam-Zuidoost kocht, zijn ook de overige zeven torens van het pand van de hand gedaan.

NBG Video

NBG Nieuwsoverzicht