Jongeren in de bouw

De personeelstekorten in de infra- en bouwsector zijn inmiddels ernstig te noemen. Bedrijven staan te springen om meer én geschoold personeel. Dat is echter nog niet zo makkelijk. Het aantal mensen dat een opleiding richting de bouw volgt, blijft achter bij de vraag. Tegelijk bestaan er diverse doelgroepen die wel degelijk willen werken in de bouw, maar voor wie de stap momenteel te groot lijkt. Eén daarvan zijn de jongeren. Hoe zorgen we ervoor dat zij eenvoudiger kunnen instromen binnen de bouwsector?

Jongeren interesseren voor de bouw

De laatste jaren worden diverse initiatieven opgezet om jongeren te enthousiasmeren voor bouw en infra. Die stimulans richt zich met name op het vereenvoudigen van de processen om jongeren én zij-instromers toegang te geven tot alle verschillende functies die de bouw rijk is. Denk aan technici, servicemonteurs, timmermannen, uitvoerders en elektriciens. In elk van deze beroepsgroepen is voldoende werk te vinden; nu nog de mensen bereiken en enthousiasmeren. Dat moet niet alleen vanuit opleidingsinstituten gebeuren, maar ook op brede schaal via campagnes. Waar liggen de kansen voor jongeren in de bouw?  

Leerwerktraject bouw: laagdrempelig en kansrijk

De campagnes om jongeren in de richting van de bouw te sturen, heeft in de afgelopen jaren wel degelijk haar vruchten afgeworpen. Het aantal jongeren dat kiest voor een opleiding in de bouw neemt langzaamaan toe. Toch is er nog meer nodig, zeker met het oog op de huidige situatie in de bouwsector. Een mogelijke oplossing ligt bij het leerwerktraject. Young professionals kunnen door het bedrijf intern worden opgeleid, en dat heeft diverse voordelen. Zo kunnen bedrijven gericht sturen op de vereiste skills, en wordt een duurzame relatie opgebouwd met de nieuwe werknemer.

Talentvol met arbeidsbeperking

Een tweede doelgroep die kansrijk is om te benaderen voor bouwbedrijven, is die van jongeren met een arbeidsbeperking. Het stimuleren van arbeidsparticipatie onder jongeren met een arbeidsbeperking vereist de nodige initiatieven, vallend onder de luifel van de Participatiewet. Bij een arbeidsbeperking hebben we het over mensen die door ziekte of een andere beperking belemmerd wordt bij het vinden van een baan. Die belemmering hoeft er echter niet te betekenen dat bouwbedrijven hier geen beroep op kunnen doen. Zo kunnen mensen met een arbeidsbeperking wel degelijk zowel uitvoerende- als ondersteunende taken vervullen.

En dankzij de loonkostensubsidie voor bedrijven is dat zowel personeelsgericht als financieel aantrekkelijk. Het verkleint andermaal de stap voor jongeren om aan de slag te gaan in de bouw.

Zoektocht naar nieuw bouwtalent

Hoewel de situatie anders lijkt, staan duizenden jongeren te popelen om aan te slag te kunnen gaan in de bouw. Het vraagt van bedrijven om creatief te denken bij de zoektocht naar bouwtalent. Paden bewandelen die nog niet eerder zijn bewandeld, maar wel degelijk interessant zijn. En het plaveiden van het pad voor jongeren die daadwerkelijk de stap willen zetten. Zo kunnen nijpende tekorten in de bouwsector de komende jaren deels, dan wel volledig worden opgelost.