Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Waterschap investeert de komende jaren miljoenen aan het klimaat

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 11 min
location_on [xx]km
Waterschap Rijn en IJssel investeert de komende jaren miljoenen euro’s aan maatregelen als gevolg van klimaatverandering. Klimaatverandering ziet zij als een brede maatschappelijke opgave waar zij samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden de schouders onder wil zetten. Dit meldt waterschap Rijn en IJssel.

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op 9 november 2021 ingestemd met een aantal overeenkomsten en maatregelen om het watersysteem aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat om onder meer een investering van 5,5 miljoen euro voor het vervolg van de succesvolle maatregelen om de droogte te bestrijden via duikerafsluiters en droogtestuwen (‘Elke druppel de grond in’). Daarnaast gaat het waterschap samen met de provincie Gelderland voor 20 miljoen euro investeren in de aanpak van droogte via de bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Ook ondersteunt het waterschap de aanvraag van gemeenten in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Hier gaan elf gemeenten in de Achterhoek de komende vijf jaar 20 miljoen euro investeren in klimaatmaatregelen. Ook in de Liemers en Veluwezoom worden knelpunten die ontstaan door klimaatverandering, gezamenlijk met gemeenten aangepakt.

Watersysteembeheer

De klimaatverandering wordt steeds duidelijker waarneembaar en voelbaar. Het waterschap werkt daarom met grote prioriteit aan het omgaan met de gevolgen, zoals heftige regenbuien en langdurige droogte. In het watersysteembeheer vraagt dit om een nieuwe balans in het vasthouden, bergen en afvoeren van water. De opgave is om 100 mm per jaar extra water vast te houden en tegelijkertijd de gevolgen van extreme neerslag te beperken. Dit is ook terug te vinden in de keuze voor extra klimaatmaatregelen in het Waterbeheerprogramma 2022-2017 en de benodigde tariefstijging vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 november 2021.

140 droogtestuwen en 150 duikersafsluiters

Het waterschap gaat 5,5 miljoen euro investeren in het vervolg van ‘Elke druppel de grond in’, als onderdeel van de nieuwe koers watervoorraadbeheer. Het waterschap werkt sinds het droge jaar 2018 actief samen met grondeigenaren en boeren om met concrete maatregelen water vast te houden in het watersysteem. In totaal zijn sinds 2018 circa 140 droogtestuwen en meer dan 150 duikerafsluiters geplaatst. De verwachting is dat dit aantal komende jaren oploopt tot in totaal 250 cq 400. Ook zijn watergangen verondiept en gedempt om het grondwater aan te vullen. Elke druppel de grond in loopt door tot en met 2027.

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Aangezien Oost-Nederland voor een groot deel op hoge zandgronden ligt is, is het bij droogte volledig afhankelijk van regenwater. Daarom investeren 67 regionale partners in Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), waaronder vier provincies in Oost-Nederland, vier waterschappen, gemeenten, LTO, natuurorganisaties en drinkwatermaatschappijen, de komende zes jaar 200 miljoen euro in maatregelen om het water nog beter vast te houden. Voor het gebied van Waterschap Rijn en IJssel gaat het om circa 20 miljoen euro in maatregelen tegen droogte en extreem weer. Het waterschap investeert zelf circa 8 miljoen euro, eenzelfde bijdrage komt van de provincie Gelderland. Het Rijk draagt 25 procent bij via het nationaal Deltafonds.

Klimaatstresstest

Elf gemeenten in de Achterhoek, gebundeld in de Samenwerkingsovereenkomst DPRA Achterhoek +, gaan de komende vijf jaar 20 miljoen euro investeren om beter voorbereid te zijn op klimaatveranderingen. Het Rijk betaalt voor één derde mee. Alle 21 gemeenten in het werkgebied van Rijn en IJssel hebben samen met het waterschap een klimaatstresstest uitgevoerd waarin onderzocht is waar de kwetsbare plekken zijn als het weer steeds extremer wordt: waar komt veel water op straat te staan, waar kan water schade veroorzaken in gebouwen en waar levert hitte schade aan de gezondheid op?

Het waterschap bereidt zich op meer manieren voor op de klimaatverandering. Zij onderhoudt en versterkt dijken om de inwoners en bedrijven tegen het hoge water te beschermen. Ook is het waterschap verantwoordelijk voor het onderhoud, beheer en inrichting van het watersysteem en het zuiveren en zoveel mogelijk hergebruiken van afvalwater.

Energieneutraal

Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie, die door het waterschap wordt verbruikt, ook zelf wordt opgewekt met een mix van zon, biogas en wind. Het waterschap zet daarbij in op energiebesparing, duurzame energieopwekking en samenwerking met de omgeving.

Door: Nationale Bouwgids

 

22 maart '24 (14:20)

Bouwplaats brug Lochem blijft voorlopig gesloten na fataal ongeluk

Het bouwterrein van de Nettelhorsterbrug in Lochem blijft voorlopig afgesloten. De Arbeidsinspectie doet nog steeds onderzoek naar de oorzaak van het ongeval bij de bouw van de brug eind februari, waarbij twee mensen omkwamen. Over de toedracht is nog niets bekend en ook is nog onduidelijk "wanneer de Arbeidsinspectie het bouwterrein vrijgeeft", schrijft de provincie Gelderland.

22 maart '24 (12:33)

Gesloten Beneluxtunnel zal tot flinke verkeershinder leiden

Weggebruikers die komend weekend in en rond Rotterdam willen rijden, moeten rekening houden met vertragingen en omleidingen. Rijkswaterstaat werkt aan de Beneluxtunnel op de ring van Rotterdam, waardoor deze in de richting van Bergen op Zoom is afgesloten. Het advies aan automobilisten is dan ook om de wegen in de stad te mijden.

17 maart '24 (11:00)

Infrastructuurprojecten mogelijk door 140 miljoen euro steun van overheid

De Tweede Kamer heeft donderdag met zo'n 140 miljoen euro geschoven om drie infrastructuurprojecten mogelijk te maken. Een meerderheid steunde zoals verwacht drie aanpassingen aan de begroting van het Mobiliteitsfonds.

19 februari '24 ( 9:08)

Kaagbaan op Schiphol negen weken niet gebruikt vanwege onderhoud

De Kaagbaan op Schiphol gaat vanaf maandag negen weken dicht voor onderhoud. De start- en landingsbaan krijgt in die periode onder andere een nieuwe asfaltlaag en de verlichting wordt vervangen. Gedurende de klus kan de overlast voor omwonenden toenemen, waarschuwde Schiphol eerder deze maand.

24 januari '24 (19:33)

'Onwaarschijnlijk dat voorgenomen krimp Schiphol per november wordt ingezet'

Het is "onwaarschijnlijk" dat de voorgenomen krimp van Schiphol per november wordt ingezet, schat demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) in. Het was de bedoeling dat in november het aantal vluchten zou dalen naar 452.500 per jaar, om zo overlast voor omwonenden te verminderen. Maar de Europese Commissie moet nog verder kijken naar de krimpplannen van het kabinet. Het is nog niet bekend wanneer een besluit van de commissie nu verwacht wordt.

16 november '23 ( 7:17)

Nog maar de vraag of nieuwe Tweede Kamer oplopende kosten Maaslijn vergoedt

Het is nog onduidelijk of een nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen gehoor gaat geven aan de Limburgse oproep om de oplopende kosten voor de Maaslijn helemaal te vergoeden. De drie partijen die volgens de peilingen op de meeste zetels kunnen rekenen, reageren verdeeld.

18 oktober '23 ( 6:23)

Wereldleiders aanwezig bij infrastructuurproject China

De Chinese president Xi Jinping ontvangt woensdag tientallen wereldleiders op de Belt and Road Initiative (BRI)-top, waarop het tienjarig bestaan wordt gevierd van het BRI. Dat infrastructuurproject is gericht op het versterken van banden met Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. De Russische president Vladimir Poetin is een van de gasten.

18 oktober '23 ( 6:08)

Kleine bouwbedrijven niet meer in beeld bij infrastructuurprojecten

Kleine en middelgrote bouwbedrijven worden steeds vaker weggeconcurreerd door grote aannemers bij overheidsopdrachten voor infrastructuurprojecten. Dat is mede het gevolg van het stikstofbeleid, waardoor er de komende jaren geen nieuwe projecten voor de aanleg van infrastructuur worden opgestart, staat in een rapport van ABN AMRO.

13 oktober '23 ( 7:53)

Nederlandse bedrijven bijgedragen aan bouw Krimbrug krijgen straffen opgelegd

Zeker vier Nederlandse bedrijven en acht personen uit ons land hebben volgens het Openbaar Ministerie meegeholpen aan de bouw van de Krimbrug tussen Rusland en Oekraïne. Dit is in strijd met internationale sancties en daarom hebben zij straffen gekregen, maakte het OM bekend na eerdere berichtgeving van De Gelderlander. Voor de personen zijn dit taakstraffen van twintig tot zestig uur. De bedrijven hebben in totaal 160.000 euro aan boetes betaald.

05 oktober '23 (14:38)

Discussie infrastructuur Italië na buscrash Venetië

Op het viaduct waar bij Venetië een dodelijk busongeval plaatsvond, was een renovatie gaande. Die werkzaamheden stonden al jaren gepland en begonnen uiteindelijk in september. Een plaatselijke bestuurder zei in de media dat de plek waar 21 mensen de dood vonden nog niet was opgeknapt. Daar zou bovendien een opening van ongeveer twee meter in de vangrails hebben gezeten die nog gedicht moest worden.