Rotonde bij Maintenance Valuepark bij Terneuzen volgend jaar vernieuwd

Op en rond de rotonde bij het Maintenance Valuepark is het met name rond spitstijd regelmatig erg druk. Soms zorgt de verkeersdrukte voor opstoppingen, filevorming op de N62 en daardoor voor onveilige situaties. Om de doorstroming te verbeteren en om verkeersveiligheid aan te pakken wordt de rotonde volgend jaar vernieuwd. Dit meldt de provincie Zeeland.

De verwachting is dat het verkeer, ondanks de coronapandemie, de komende jaren opnieuw zal groeien. Naast verkeersgroei zullen ook meer bedrijven zich vestigen op het Maintenance Valuepark. De huidige rotonde kan deze verkeersbewegingen niet verwerken. Bovendien zal het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel impact hebben op de verkeerssituatie. N.V. Westerscheldetunnel, Valuepark Terneuzen (North Sea Port en Dow), gemeente Terneuzen, waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland hebben samen naar het ontwerp gekeken en bestuurlijk ingestemd met het ontwerp. De uitvoering ligt nu bij de provincie. Naar verwachting is de nieuwe rotonde in het voorjaar van 2023 gereed.

Filevorming sterk verminderen 

De nieuwe rotonde wordt zodanig ingericht dat er meer verkeer afgewikkeld kan worden. Richting de nieuwe rotonde worden extra rijstroken toegevoegd om filevorming sterk te verminderen. Vanaf westelijke richting (de Herbert H. Dowweg (N252)) is het straks mogelijk om vrij rechts af te slaan. Het middenstuk van de rotonde blijft beschikbaar voor uitzonderlijk vervoer dat de draai op de rotonde niet kan maken.

Fietstunnel 

Om de verkeersveiligheid met name voor fietsers nabij het Maintenance Valuepark te verbeteren is eind 2019 een fietstunnel gerealiseerd. Met de aanpassing van de rotonde wordt de totale verkeerssituatie aangepakt.

Door: Nationale Bouwgids