Gemiddelde nettoloonstijging in cao Bouw & Infra bedraagt 2,5 procent in 2022

De cao Bouw & Infra (met een looptijd tot 31 december 2022) voorziet bij aanvang van dit nieuwe jaar, inclusief de aanpassingen vanuit de belastingdienst, in een gemiddelde nettoloonstijging van ongeveer 2,5 procent. Dit meldt SCAB Accountants & Adviseurs B.V.

Alle werknemers in de bouw hebben daarnaast recentelijk (per 1 augustus 2021) een loonsverhoging van 1,5 procent alsmede bij de afsluiting van het jaar 2021 (concreet in P13 van 2021) een éénmalige uitkering van 1 procent over het vast overeengekomen jaarloon ontvangen.

Nettoloonstijging 

Inmiddels heeft Scab, de grootste loonverwerker in de bouw, de wijzigingen voor de cao Bouw & Infra voor 2022 in haar software verwerkt en kunnen we concreet zeggen: de gemiddelde nettoloonstijging in de cao Bouw & Infra bedraagt in 2022 2,5 procent.

De stijging van de loonkosten, ten opzichte van de lonen per 1 augustus / periode 8 2021, bedraagt tussen de 3 procent en 4 procent.

Door: Nationale Bouwgids