Noordelijkste punt van Limburg krijgt nieuwe en versterkte dijken

Het noordelijkste puntje van Limburg krijgt nieuwe dijken langs de Maas over een traject van 5 kilometer. 11 kilometer rivierdijk wordt versterkt. Mook krijgt een nieuwe keersluis en een deel van de uiterwaarden verandert in natuurgebied. De maatregelen zijn nodig, omdat de Maas en de zijrivieren vaker hoge waterstanden vertonen door klimaatverandering. In Noord-Limburg, maar ook in Noord-Brabant en Gelderland zorgt dat steeds voor overstromingen van uiterwaarden en akkerland.

De drie provincies, waterschappen Limburg en Aa en Maas in Brabant, de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar en het Rijk hebben een bestuursovereenkomst gesloten om de zogenoemde Lob van Gennep aan te pakken. Minister Mark Harbers van Waterstaat heeft de Tweede Kamer daarover geïnformeerd. Het werk gaat naar verwachting in 2024 van start en zal ongeveer 180 miljoen euro kosten.

Waterkeringen ophogen

De Maas stroomt na Gennep door een heel smal deel van Limburg, tussen de Duitse grens en Noord-Brabant en Gelderland. Scheepvaart kan via het Maas-Waalkanaal door Nijmegen de Waal bereiken. Het is voor de veiligheid van bewoners achter de Maasdijken nodig om de waterkeringen op te hogen. Tegelijkertijd moet de regenrivier meer ruimte krijgen, want nu zorgt zeer hoogwater in de Maas voor overstromingen in Brabant en Limburg. De snelweg A2 naar Den Bosch heeft zelfs wel eens onder water gestaan.

Op veel plaatsen in de Lob van Gennep worden rivierduinen aangelegd en Maasheggen geplaatst. Ook het dal van de Niers, die uitmondt op de Maas, wordt groener gemaakt. Op sommige plekken wordt de dijk juist verlaagd, zodat overtollig water weg kan stromen in nieuwe natuurgebieden.

Door: ANP