Normal_rss_entry-359854

Tankopslagbedrijf Vopak en staatsbedrijf Gasunie hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor toekomstige infrastructuurprojecten gericht op de ontwikkeling van terminals voor de import van waterstof naar Noordwest-Europa via Nederlandse en Duitse havens. Financiële details van de overeenkomst werden niet gegeven.

Beide partijen werken al samen op het gebied van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in de Gate lng-terminal in de Rotterdamse haven die in 2011 in gebruik is genomen. Met de uitbreiding van de samenwerking spelen de bedrijven in op de wereldwijd groeiende behoefte aan de import en opslag van groene energie.

Groene waterstof wordt gezien als een essentieel onderdeel van de toekomstige duurzame energiemix en is belangrijk voor het behalen van de doelstellingen van de Europese Green Deal. De vraag ernaar groeit vanuit de energiesector, de transportsector en de petrochemische industrie in zowel Nederland als Duitsland. De eerste importstromen naar Duitsland en Nederland worden verwacht in 2025.

Infrastructuur

Om veilig en betrouwbaar om te gaan met producten als waterstof en ammoniak, is een hoogwaardige infrastructuur nodig. Vopak en Gasunie zullen zich vooral richten op het opzetten van infrastructuur om verdere distributie van waterstof naar eindgebruikers mogelijk te maken, bijvoorbeeld via pijpleidingen, spoorrails en wegen.

Op 11 april kondigden Gasunie, HES International en Vopak al aan samen te werken voor de ontwikkeling van een importterminal voor groene ammoniak als waterstofdrager. Het streven is dat de terminal op de Maasvlakte, die de naam ACE Terminal zal gaan krijgen, vanaf 2026 operationeel zal zijn.

Door: ANP