Normal_rss_entry-364068

Het gasnoodplan van het ministerie van Economische Zaken (EZK) hoeft nog niet te worden geactiveerd. Dit bescherm- en herstelplan gas beschrijft welke maatregelen worden genomen als een gascrisis dreigt of als deze zich al voordoet. Er staat onder meer in beschreven hoe gas wordt verdeeld als het schaars wordt. Pas als er een tekort aan gas dreigt, wordt dat plan van kracht. Het ministerie heeft echter geen signalen die op zo'n tekort wijzen.

In het plan staat een maatregelenladder die beschrijft welke stappen er moeten worden gezet, afhankelijk van de ernst van de crisis. De minst verregaande maatregel is iedereen op te roepen tot minder gasgebruik. Als de crisis verergert, kan een extra heffing op gas worden opgelegd of kunnen industrieën worden gedwongen andere brandstof te gebruiken.

Als het plan wordt geactiveerd, krijgen zogeheten extra beschermde afnemers, zoals huishoudens en ziekenhuizen, voorrang bij de verdeling van gas. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van EZK weten. Hoe erger de crisis wordt, hoe drastischer de te nemen maatregelen zijn. Niet-beschermde afnemers worden op een bepaald moment van het gas afgesloten en later ook beschermde afnemers, zoals het midden- en kleinbedrijf.

Energiebesparing

Het kabinet wil dat Nederland eind dit jaar niet langer afhankelijk is van Russische energie. Om dat te bereiken zet het kabinet in op de import van vloeibaar gas, het vullen van gasopslagen, het versneld opwekken van duurzame energie - zoals uit wind en zon - en meer nadruk op energiebesparing, stelt de woordvoerder. Een voorbeeld van dat laatste is de overheidscampagne om de verwarming lager te zetten.

Het Russische staatsbedrijf Gazprom draait dinsdag de gaskraan dicht naar het Nederlandse GasTerra, de grootste gasinkoper in Nederland. GasTerra weigert het gas in roebels in te betalen, zoals dat in de EU is afgesproken als onderdeel van het sanctiepakket tegen Rusland. De stopzetting van de Russische gaslevering heeft echter geen gevolgen voor de levering van gas aan huishoudens en waarschijnlijk ook niet voor de gaslevering aan bedrijven, stelt minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) in een reactie. Het ministerie gaat niet in op de vraag of het besluit van Gazprom gevolgen kan hebben voor de gasrekening van huishoudens en bedrijven. Het is aan de markt hoe de gasprijs zich ontwikkelt.

De stopzetting van gaslevering door Gazprom heeft geen gevolgen voor afspraken die Nederland heeft voor gaslevering aan het buitenland, stelt de woordvoerder. GasTerra heeft elders gas ingekocht.

Door: ANP