Kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor betere verkeersveiligheid N-wegen

Een van de prioriteiten van het kabinet is te zorgen veilige Rijks-N-wegen. Daarom trekt het vanaf 2023 200 miljoen euro uit voor het verder verbeteren van de verkeersveiligheid op zestien verschillende Rijks-N-wegen. Wegen waarop het risico op verkeersslachtoffers groot is krijgen voorrang. Dit meldt Rijksoverheid. 

Het geld is onder meer bestemd voor veiligere bermen, scheiding van rijrichtingen en bekende knelpunten die tot onveilige situaties leiden. Waar mogelijk worden kleinere projecten snel aangepast, terwijl tegelijkertijd wordt begonnen met een grootschalige structurele aanpak.

Op Rijks-N-wegen waar de komende jaren al onderhoudsmaatregelen zijn gepland, worden deze veiligheidsmaatregelen meteen meegenomen. Dan gaat het om het weghalen of afschermen van obstakels in de berm of het aanpakken van gelijkvloerse kruisingen. De start van de uitvoering van dit pakket is voorzien in de jaren 2023 en 2024. De totale omvang bedraagt 24,2 miljoen euro.

Grootschalige integrale aanpak

Op de langere termijn gaat het om een grootschalige en integrale aanpak van een beperkt aantal trajecten waar de verkeersveiligheid aanzienlijk kan worden verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van fysieke rijrichtingscheiding. De start van de uitvoering van deze tweede fase staat in 2025 en 2026 gepland. De totale omvang bedraagt ongeveer 170,5 miljoen euro.

Tijdelijke maatregelen N50 Kampen-Kampen Zuid

Naast de wegen die met de 200 miljoen worden aangepakt, worden ter verbetering van de verkeersveiligheid op korte termijn ook tijdelijke maatregelen getroffen op de N50 tussen Kampen-Kampen Zuid. Het betreft een tijdelijke snelheidsverlaging en het aanbrengen van een tijdelijke rijbaanscheiding in de vorm van een betonnen barrier. Op de lange termijn wordt dit traject definitief aangepakt door middel van een verbreding van de weg en diverse verkeersveiligheidsmaatregelen.

Door: Nationale Bouwgids