Oosterhout geeft omgevingsvergunning af voor bouw zonnepark A59

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de herroepelijke omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van het zonnepark van 37 hectare langs de A59. Dit meldt de gemeente Oosterhout. 

Wethouder Guus Beenhakker licht het besluit toe: “Met dit besluit van het college is een belangrijke stap gezet op weg naar de duurzame toekomst van Oosterhout. Om de klimaatverandering tegen te gaan moeten we overstappen van fossiele brandstoffen naar schone energie. We willen immers deze planeet en Oosterhout leefbaar houden voor jongere generaties. Met dit zonnepark dragen we hier aan bij. Er is daarbij voldoende oog voor biodiversiteit en de recreatieve waarde van de Oranjepolder door de aanleg van meer natuur rondom en bij de zonnepanelen. Bovendien draagt projectontwikkelaar Eneco bij aan een duurzaamheidsfonds voor de Oosterhoutse samenleving en gaat mogelijkheden in beeld brengen voor inwoners om te participeren in het zonnepark.”

Regionale Energie Strategie (RES)

Binnen de RES regio West-Brabant is er gekozen voor de combinatie van energie-opwek en infrastructuur. Wethouder Beenhakker is hier blij mee: “Dit zonnepark langs de snelweg A59 geeft zo min mogelijk overlast voor bewoners en zorgt er na 2024 mede voor dat we aan de groeiende vraag naar schone CO2-vrije energie kunnen voldoen.”

Planning bouw zonnepark

Als het besluit door de Raad van State niet wordt herroepen, dan wordt de vergunning voor het zonnepark onherroepelijk verleend. De verwachting is dat dat eind 2022 duidelijk wordt. In 2023 start projectontwikkelaar Eneco met de voorbereiding van het project. De verwachting is dat in 2024 Eneco kan starten met de bouw van het zonnepark.

Energieneutraal

De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een start maken met de energietransitie. Het zonnepark langs de A59 kan bijdragen aan een continue duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Door: Nationale Bouwgids