Normal_rss_entry-374621

In de cijferrapportage van bouwbedrijf BAM kreeg de schikking rond de werkzaamheden aan de Afsluitdijk beperkte aandacht, maar toch was dat een belangrijk punt. Daarmee zet het bedrijf een streep onder een periode waarbij grote projecten gepaard gingen met grote kostenoverschrijdingen. Dat kostte BAM vele miljoenen en leidde tot een cultuuromslag.

"We hebben enorme discussie gehad over het Afsluitdijkproject", zegt topman Ruud Joosten van BAM over het project waarbij verkeerde informatie vanuit Rijkswaterstaat leidde tot veel extra kosten. Uiteindelijk werd daarbij besloten "een complex deel van de opdracht" uit de deal met BAM te tillen en opnieuw aan te besteden. "Aan die aanbesteding doen we ook niet mee", aldus Joosten.

BAM besloot door de slechte ervaringen niet meer mee te doen aan aanbestedingen voor grote projecten waarbij alle risico bij de bouwer komt te liggen. Een nieuw akkoord met Schiphol voor het afbouwen van de A-Pier is dan ook tekenend voor het nieuwe BAM. "We gaan daar eerst goed kijken wat er precies moet gebeuren en de kosten daarvoor", legt Joosten uit. Als uit dat overleg geen afspraak komt waar beide partijen mee kunnen leven, dan kan dat ook betekenen dat BAM zich terugtrekt.

Nieuwe kansen

Die grote infrastructuurprojecten heeft BAM ook steeds minder nodig, aldus Joosten. "We zien heel veel kansen op het gebied van duurzaam bouwen, de elektrificatie met bijvoorbeeld windmolenparken, maar ook de digitalisering van Nederland. We leggen nu al heel veel glasvezelkabels aan." Ook bij dijkversterking zijn er kansen voor BAM. "Door klimaatverandering is daar veel aandacht voor."

Tegelijkertijd blijft BAM een grote speler op de markt voor de huizenbouw. Het bedrijf keek de afgelopen tijd dan ook scherp naar de gesprekken die stikstofbemiddelaar Johan Remkes voerde. Daar liet het bedrijf zich, net als branchegenoten, vertegenwoordigen door koepelorganisatie Bouwend Nederland. "Het is nu belangrijk dat we gezamenlijk tot een oplossing komen", meent Joosten. "We moeten niet een groep de zwartepiet toespelen, maar naar voren kijken."

Behalve stikstofproblematiek en weinig afgegeven bouwvergunningen, speelt ook de inflatie BAM wel enigszins parten. "We proberen de gestegen kosten voor materialen zo veel mogelijk door te berekenen, maar dat lukt soms niet helemaal." Ook merkt BAM dat met name bij de bouw van bedrijfsgebouwen opdrachtgevers aarzelen of dit wel het juiste moment is.

Door: ANP