Normal_road-roller-working-on-the-new-road-construction-s-2022-01-29-11-03-12-utc-min

Provincie Flevoland en gemeente Lelystad beginnen met de planologische procedure voor de aanleg van de Rondweg Lelystad-Zuid. Dit betekent iedereen de plannen die de provincie en de gemeente in kunnen zien en dat belanghebbenden daarop kunnen reageren. Dit meldt de provincie Flevoland.

De wegen in en rond Lelystad worden drukker. Daardoor kan het verkeer minder goed doorrijden en ontstaan er onveilige situaties. Door de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Warande en de groei van het aantal bezoekers naar Nationaal Park Nieuw Land komt er in de toekomst nog eens extra verkeer bij. Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad willen een nieuwe Rondweg Lelystad-Zuid aanleggen om problemen in de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te voorkomen en te zorgen voor een betere bereikbaarheid van de zuidwestkant van Lelystad.

De weg loopt vanaf aansluiting 9 op de A6 tot en met de huidige Westerdreef. In september 2021 is een voorkeursoplossing vastgesteld door de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad.

Start planologische procedure

Van 7 september tot en met 19 oktober 2022 liggen ter inzage de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de Uitgangspuntennotitie en het Participatieplan Rondweg Lelystad-Zuid.

Hiermee informeren provincie en gemeente de omgeving over hoe zij de nieuwe fase (de verkennings- en de planvoorbereidingsfase) voor de aanleg van de Rondweg Lelystad-Zuid gaan aanpakken en hoe belanghebbenden een bijdrage kunnen leveren. Iedereen kan de documenten bekijken op de website www.flevoland.nl/loket/ter-inzage en erop reageren door een zienswijze in te dienen.

Inloopbijeenkomst

Op 13 september 2022 wordt in Integraal Kindcentrum Warande een inloopbijeenkomst over de Rondweg Lelystad-Zuid gehouden. Geïnteresseerden kunnen dan een toelichting krijgen en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Er is een vrije inloop tussen 17.00 en 19.30 uur.

Door: Nationale Bouwgids