Omscholen naar een beroep in de bouw: werkgevers kunnen weer subsidie aanvragen

Werkgevers kunnen sinds maandag 26 september 2022 weer aanspraak maken op financiële ondersteuning van de Omscholingsregeling voor het laten omscholen van één of meer medewerkers naar een beroep in de bouw. Dat meldt Bouwend Nederland.

Per werknemer die zich wil laten omscholen kunnen werkgevers eenmalig 3.750 euro aanvragen. Tot en met donderdag 1 december 2022 wordt een totaalbedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek. Ook omscholing naar kansrijke beroepen in de bouw en infra valt onder de regeling.

Duurzaam perspectief

Doel van de Omscholingsregeling is om alle werkgevers financieel te ondersteunen bij het aanbieden van een omscholingstraject aan (nieuwe) medewerkers. Hierbij is het mogelijk dat (nieuwe) medewerkers uit een andere beroepsgroep opgeleid worden voor een kansrijk beroep in de bouw en infra. Voor de medewerkers zelf geeft omscholing naar kansrijke beroepen een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Meer informatie

Meer informatie over de aanvraag van de subsidie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan is te vinden op de website van Bouwend Nederland.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres