Nettoloonstijging 2023 cao Bouw & Infra tussen 4,25% en 6,8%

De loonontwikkeling in de cao Bouw & Infra zijn voor 2023 in twee stappen (per 1 januari en 1 juli) van 2,5 procent afgesproken. Dat meldt ANP Expert Support.

Deze loonsverhogingen en de aanpassingen vanuit de Belastingdienst en cao-partijen, met betrekking tot de loonbelastingtabellen, premies werknemersverzekeringen/ Zvw en BTER-premies, hebben voor 2023 geleid tot de volgende stijging van de loonkosten en nettolonen:

Vergelijk 1-1-2023 t.o.v. 1-1-2022:

  • Loonkostenstijging, ongeveer tussen 2.50 procent en 3.75 procent;
  • Nettoloonstijging, ongeveer tussen 4,25 (hogere inkomens) en 6,80 procent (lagere inkomens);

Vergelijk 1-7-2023 t.o.v. 1-1-2023:

  • Loonkostenstijging, ongeveer tussen 2.50 procent en 2.70 procent;
  • Nettoloonstijging, ongeveer tussen 1,20 en 1,75 procent.

Het effect van de loonsverhoging in januari (t.o.v. 2022) is het grootst omdat hier de gevolgen van de fiscale aanpassingen (per 1-1-2023) meegenomen zijn. Aangezien daarna 1 juli 2023 met 1 januari 2023 vergeleken wordt, is dit effect in de procentuele loonsverhoging niet meer zichtbaar.

Door: Nationale Bouwgids