Normal_spoorweg_1

Strukton Rail Nederland gaat samen met spoorwegbeheerder ProRail de komende twee jaar het huidige emplacementopstelterrein van station Leeuwarden grondig verbouwen. Donderdag 19 januari 2023 zetten de CEO's van beide partijen hun handtekeningen onder het contract voor de gezamenlijke uitvoering van het project 'Ombouw emplacement Leeuwarden'. Dit meldt ProRail.

Tijdens de werkzaamheden worden onder andere sporen en wissels weggehaald en vernieuwd, wordt de bovenleiding op de sporen richting Harlingen en Sneek uitgebreid (tot aan het Van Harinxmakanaal) en worden de drainage en watervoorziening verbeterd. De verbeterde infrastructuur zorgt volgens John Voppen (CEO ProRail) voor een betere dienstregeling en daarmee voor meer duurzame mobiliteit per spoor. De aanpassingen leveren volgens hem voordelen op voor reizigers én gebruikers van het emplacement.

Voorbereidingen

De ombouw van het emplacement Leeuwarden wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Fryslân en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komende halfjaar werken ProRail en Strukton aan de voorbereidingen van het project. In de loop van 2023 zal meer bekend zijn over de periodes, de aard en de duur van de werkzaamheden. Bewoners en reizigers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres