Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add

Regio Utrecht presenteert bouwstenen voor alternatief verbreding bak A27

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 6 min
Tijdens een informatiebijeenkomst voor Staten- en raadsleden hebben de bestuurders van provincie en gemeente Utrecht bouwstenen gepresenteerd voor een alternatief voor de verbreding van de bak in de A27 bij Amelisweerd. Het alternatief stoelt op drie pijlers: het verminderen van de verwachte groei van het autoverkeer, het verhogen van de capaciteit binnen de bak en het beter benutten van de omliggende wegen. In de volgende stap onderzoeken provincie en gemeente de effecten van de bouwstenen op onder meer de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Op basis van die onderzoeksresultaten wordt het alternatief vormgegeven. Dit meldt de gemeente Utrecht. 

De afgelopen maanden hebben provincie en gemeente samen met stakeholders en in- en externe deskundigen de bouwstenen verkend voor een alternatief voor het Tracébesluit Ring Utrecht. Ook is uitgedacht welke onderzoeken gedaan moeten worden om de bouwstenen vervolgens te kunnen toetsen op haalbaarheid en wenselijkheid.

Bouwstenen

Het alternatief stoelt op drie pijlers: het verminderen van de verwachte groei van het autoverkeer, het verhogen van de capaciteit binnen de bak bij Amelisweerd en het beter benutten van de omliggende wegen. Voor elke pijler zijn verschillende bouwstenen geïdentificeerd die verder onderzocht gaan worden. Het gaat daarbij onder meer om onderzoeken van de effecten van het stadsbreed invoeren van betaald parkeren in Utrecht, het uitbreiden van de werkgeversaanpak (een aanpak waarbij werkgevers hun werknemers stimuleren anders te reizen dan met de auto) en betalen naar gebruik (rekeningrijden) op de hoeveelheid autoverkeer, het effect van een lagere snelheid op (delen van) de ring, de inpasbaarheid van meer rijstroken en de mogelijkheid om verkeer beter te verdelen over de overige wegen. Ook wordt de impact van nieuwe ov-verbindingen, deelvervoerhubs en doorgaande fietsroutes onderzocht.

Leefbaarheid en bereikbaarheid

Met het regioalternatief willen provincie en gemeente dat de regio bereikbaar blijft én leefbaar, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Het alternatief moet hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan de brede welvaart van werknemers, bezoekers en inwoners van de regio Utrecht en de reizigers uit heel Nederland die de regio - ook wel de ‘draaischijf’ van Nederland genoemd, passeren. Bovendien willen stad en provincie de verkeersveiligheid waarborgen. Dit alles komt bovenop de plannen die gemeente en provincie hebben voor de mobiliteitstransitie tot 2040. Tot slot wegen in het regioalternatief de recentere inzichten in de stikstofproblematiek en klimaatopgave nadrukkelijk mee. Deze combinatie van factoren maken het samenstellen van een duurzaam alternatief een complexe opgave.

Tracébesluit

Het Tracébesluit Ring Utrecht gaat uit van een forse verbreding van de weg bij het landgoed Amelisweerd. Vanwege de waterdichte bak waarin de weg is aangelegd, is deze verbreding technisch ingewikkeld en risicovol. Bovendien gaat deze verbreding ten koste van een aanzienlijk stuk van het landgoed en de monumentale bomen aldaar. Onder meer naar aanleiding van protesten uit de regio is in het coalitieakkoord de regio de mogelijkheid geboden om een alternatief voor deze verbreding uit te werken.

Door: Nationale Bouwgids

01 juni '23 ( 8:08)

Reparatie Autobrug Holwert leidt nog niet tot goed functioneren

De autobrug in de haven van het Friese Holwert kan ondanks een reparatie nog niet op de normale manier worden gebruikt. In de nacht van woensdag op donderdag is getest of de brug weer veilig werkte, maar volgens Rijkswaterstaat is daarbij gebleken dat de veiligheidssensoren van de autobrug nog niet betrouwbaar genoeg zijn afgesteld. De kraan die als noodoplossing was neergezet om de brug te bedienen, blijft daarom ook donderdag nog staan.

31 mei '23 (12:22)

Donderdag autobrug Holwert hopelijk weer in gebruik

Rijkswaterstaat hoopt dat de autobrug in de haven van het Friese Holwert donderdagochtend vroeg weer op de normale wijze kan worden gebruikt. De reparatie van de brug is inmiddels afgerond, maar er moet nog wel worden gecheckt of alles goed en veilig werkt, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

30 mei '23 (17:53)

Eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet goed voorbereid op mogelijke rampen

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn nog steeds onvoldoende voorbereid op rampen, terwijl de kans op een noodsituatie als een vernietigende orkaan hier groot is. In 2017 werd Caribisch Nederland geraakt door de orkanen Irma, Jose en Maria. De crisisorganisatie hield stand, maar had veel beter gekund, concludeerde de inspectie daarna. Een dinsdag gepubliceerd rapport laat zien dat lang niet alle aanbevelingen die toen zijn gedaan, zijn opgevolgd.

29 mei '23 (13:53)

Groene energie nieuw focuspunt van grootste olieconcern India

Het Indiase Oil and Natural Gas Corp (ONGC) wil 1 biljoen roepies (omgerekend ruim 11 miljard euro) investeren in groene energie tegen 2030. Het staatsconcern, dat voorziet in ruim de helft van de vraag naar olie en gas, wil daarmee de "inspanningen voor groene energie opvoeren", aldus ONGC-voorzitter Arun Kumar Singh.

19 mei '23 (20:23)

Noord-Brabant moet bouw van het slot halen volgens werkgevers

Haal Brabant van het slot. Deze dringende oproep doet werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland vrijdag in een brief aan de Brabantse formateur Pieter Verhoeve. De bouwstop werkt volgens de werkgevers averechts. Door nieuwbouw toe te staan, zorg je juist voor verduurzaming, aldus de werkgeversorganisatie.

16 mei '23 ( 8:09)

KLM wil snellere verbouwing op Schiphol

Schiphol moet sneller verbouwen om nieuwe problemen met drukte te voorkomen. Dat zegt Maarten Stienen, operationeel directeur van KLM, in een interview met Het Parool.

08 mei '23 ( 9:01)

Vliegveld Limburg acht weken dicht door baanrenovatie

Maastricht Aachen Airport (MAA) is vanaf maandag acht weken lang gesloten. In die tijd wordt de start- en landingsbaan gerenoveerd. Dat is nodig vanwege slijtage van het asfalt. Daardoor kunnen kleine deeltjes loslaten en schade aan vliegtuigen veroorzaken.

03 mei '23 ( 9:00)

Door tekorten en strenge regelgeving Projecten ProRail onder druk

De uitvoering van een kwart van alle spoorprojecten kan op termijn vertraging oplopen als gevolg van onder meer personeel- en materiaaltekorten. Dat zegt ProRail-topman John Voppen bij de presentatie van het jaarverslag over 2022. Hij spreekt van een "spagaat", omdat ProRail desondanks steeds meer werk moet verzetten om Nederland na 2030 per spoor bereikbaar te houden.

19 april '23 ( 8:43)

Vanwege onderhoud Prins Clausplein twee weekenden dicht

Rijkswaterstaat voert eind april twee weekenden op rij groot onderhoud uit aan het Prins Clausplein. In die weekenden kunnen weggebruikers op de A12 vanuit Utrecht niet naar de A4 richting Rotterdam rijden.

05 april '23 ( 9:28)

Kapot wegdek onderzoek van Friese tunnel duurt veel langer

Het onderzoek naar de oorzaak van het omhoogkomende wegdek in de Friese Prinses Margriettunnel tussen Joure en Sneek gaat veel langer duren dan Rijkswaterstaat eerder verwachtte. Het onderzoek kan tot in het najaar duren, aldus de dienst. Een herstelplan voor de schade hoopt de dienst in de zomer klaar te hebben. Gedacht werd dat dit plan in maart al klaar zou zijn.