Normal_4512

ARNHEM (ANP) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis gaat advies en ondersteuning bieden bij de realisatie van kribverlagingen en langsdammen op de Waal.

Met de opdracht is een omzet gemoeid van 1,1 miljoen euro. Dat maakte Arcadis zondag bekend. De kribverlagingen in de Waal zijn in 2007 gestart en de komende 4 jaar verzorgt Arcadis de ondersteuning.

Het gaat om het traject tussen Tiel en Gorinchem. Het bedrijf organiseert onder meer informatiebijeenkomstenvoor de bewoners.

Op het gebied van contractmanagement wordt de aannemer tijdens de realisatie begeleid en getoetst. Het technisch management behelst onder meer een vergelijking van de berekendewaterstandsgegevens, aldus Arcadis.

Door uitschuring van de vaargeul zijn de kribben hoger komen te liggen en vormen daarmee een onnodig hoog obstakel bij de afvoer van water.

Langsdammen zijn parallel aan de stroomrichting lopende dammen die de vaargeul scheiden van de naastliggende oevergeul.

Als de kribben verlaagd zijn, daalt de waterstand bij heel hoog water met 6 tot 12 centimeter. Eind 2015 is de beoogde waterstandsdaling gehaald, aldus Arcadis.

Arcadis heeft Rijkswaterstaat vaker geholpen bij projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier, waaronder Ruimte voor de Lek, dijkverlegging Cortenoever-Voorster Klei, een hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en de ontpoldering van de Overdiepse Polder.