Normal_4552

AMSTERDAM (ANP) - De omvorming van de FNV tot De Nieuwe Vakbeweging (DNV) komt steeds dichterbij. Dezer dagen moeten er volgens betrokkenen spijkers met koppen worden geslagen. 

Het is de bedoeling dat de kwartiermakers onder leiding van PvdA-politica Jetta Klijnsma op 1 mei, de Dag van de Arbeid, een oprichtingsvoorstel doen om de rijen in de vakbeweging weer gesloten te krijgen.

Maandag is er een werkconferentie, waar alle FNV-bonden met leden en bestuurders zijn. De vakbeweging is nog erg verdeeld. Op dit moment gaan er stemmen op voor een direct gekozen voorzitter.

Ook zou de nieuwe vakbondsvoorman, die huidig FNV-voorzitter Agnes Jongerius vervangt, meer macht moeten krijgen. Daarentegen menen ook FNV-bonden dat zij een zwaardere stem moeten krijgen.

Tot de oprichting van een nieuwe vakbeweging is besloten, nadat de FNV door interne onenigheid over het pensioenakkoord in een crisis raakte. Jongerius stemde in met het akkoord met werkgevers en het kabinet over een hogere pensioenleeftijd.

Dit tegen de wil van de twee grootste aangesloten bonden; Bondgenoten en de Abvakabo. De hoofdrolspelers in dat conflict, Jongerius en Bondgenoten-voorzitter Henk van der Kolk, zijn niet beschikbaar als voorzitter van DNV.

Dilemma's
Binnen de FNV wordt ervan uitgegaan dat maandag meer duidelijk wordt over de koers van de nieuwe vakbeweging. Er liggen diverse dilemma's. Niet alleen over hoe de bonden beter gehoord kunnen worden zonder dat dit te veel ten koste gaat van de slagkracht van de centrale voorzitter.

Ook is er discussie of de vakbeweging meer de barricades op moet en harder positie moet kiezen ten opzichte van werkgevers en het kabinet. Of dat de harmonie van het traditionele polderoverleg zoveel mogelijk behouden moet blijven.

Klijnsma is nu met haar team ruim twee maanden bezig. Zij en de andere vier kwartiermakers hebben hun oren zowel te luister gelegd binnen de FNV als bij andere vakorganisaties, werkgevers en politici.

Als de voorstellen voor DNV op 1 mei zijn gepresenteerd, moet iedereen binnen de FNV erop kunnen schieten. Op 1 juni 23.00 uur sluit de termijn voor het indienen van reacties, die de kwartiermakers verwerken in een nieuw stuk.

Het is vervolgens de bedoeling dat 21 juni alle 19 aangesloten bonden laten weten of zij de oprichtingsakte kunnen ondertekenen. Het oprichtingscongres van DNV moet dan 23 juni plaatsvinden.