Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Erasmus Universiteit adviseert Deltacommissaris over volgende fase Deltaprogramma

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 5 min
location_on [xx]km
De uitvoering van het Deltaprogramma moet een ondersteunende structuur krijgen waarbij ministeries, waterschappen, provincies en anderen enerzijds nauw samenwerken en anderzijds hun eigen rol slim en effectief kunnen spelen. Er is een goede afstemming nodig tussen ingrepen in waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling. De Deltacommissaris speelt een belangrijke rol in het bewaken en bevorderen van voortgang en samenhang . Het helpt als er regionale stuurgroepen blijven bestaan. Dit stellen bestuurskundigen prof.dr.ing. Geert Teisman en dr. Arwin van Buuren van de Erasmus Universiteit Rotterdam in hun advies ‘Samen verder werken aan de Delta: de governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014’ dat aan de Deltacommissaris is opgeleverd.

Uitvoering van het Deltaprogramma, waarover het kabinet en Tweede Kamer in september beslissen, heeft een slimme en hoogwaardigere aanpak nodig. Volgens Teisman en Van Buuren heeft het Deltaprogramma de afgelopen jaren een nieuwe manier van werken ontwikkeld, die het kennisniveau op een hoger plan heeft gebracht en partijen enthousiast heeft gemaakt door het gezamenlijke, nationale karakter.  De samenhang tussen ingrepen in het watersysteem wordt beter begrepen en de ruimte om mee te bewegen met de eisen van de tijd is toegenomen.

Prof. Geert Teisman stelt dat de uitvoering nu  een programmatische hulpstructuur dient te krijgen, die ministeries, waterschappen, provincies en anderen in staat stelt hun eigen rol slim en effectief te spelen. ‘Slim is het dan om met elkaar in gesprek te blijven en agenda’s en acties af te stemmen en vooral ook slim te combineren. Zo besteden we belastinggeld daar waar het voor meerdere doelen iets oplevert”.
  
Advies
Urgente projecten zoals maatregelen voor dijkversterking laten geen vertraging toe. Echter rond andere thema’s zoals duurzame zoetwatervoorziening en meerlaagsveiligheid [link naar eerder persbericht] gaat de zoektocht naar hoe dat slimmer, goedkoper en in samenhang kan, gewoon door. Van Buuren vindt het van belang dat strategieontwikkeling en innovatie hand in hand gaan met implementatie. “Je voert maatregelen uit, maar doet ook nieuwe inzichten op en stelt doelen bij. Dat betekent dat je na moet denken over arrangementen om maatregelen om te wisselen. Als een regio een slimmer alternatief bedenkt voor een geplande dijkversterking, is het verstandig om een voorziening te treffen waardoor het mogelijk wordt dit alternatief alsnog op te pakken”. 

Deltagovernance
Het advies van de Rotterdamse bestuurskundigen speelt een belangrijke rol bij de komende besluitvorming bij de regering en in de regio’s over de vorm van het Deltaprogramma na 2014. Onder de noemer ‘Delta Governance’ worden bij Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit governance-vraagstukken rond water, ruimte, infrastructuur, klimaatadaptatie en regionale economie in deltagebieden in hun onderlinge samenhang bestudeerd. Op basis van deze studies volgen adviezen over het verbeteren van de bestuurskracht. 

26 juni '24 (11:21)

Test met 'superbatterij' die stroomnet op Schiphol kan ontlasten

Schiphol test de komende maanden een 'superbatterij'. Die grote batterij, die onlangs op de luchthaven is geïnstalleerd, moet een betrouwbare stroomvoorziening bieden voor het opladen van elektrisch grondmaterieel en ontlast tegelijkertijd het stroomnet.

23 mei '24 (12:48)

E-pier op Schiphol per 2030 aardgasvrij; BAM met werkzaamheden gestart

Bouwconcern BAM is begonnen met werkzaamheden om de E-pier op Schiphol helemaal aardgasvrij te maken. De E-pier gebruikt per jaar gemiddeld 290.000 kubieke meter aan aardgas. Dat moet in 2030 zijn teruggebracht naar nul.

22 maart '24 (14:20)

Bouwplaats brug Lochem blijft voorlopig gesloten na fataal ongeluk

Het bouwterrein van de Nettelhorsterbrug in Lochem blijft voorlopig afgesloten. De Arbeidsinspectie doet nog steeds onderzoek naar de oorzaak van het ongeval bij de bouw van de brug eind februari, waarbij twee mensen omkwamen. Over de toedracht is nog niets bekend en ook is nog onduidelijk "wanneer de Arbeidsinspectie het bouwterrein vrijgeeft", schrijft de provincie Gelderland.

22 maart '24 (12:33)

Gesloten Beneluxtunnel zal tot flinke verkeershinder leiden

Weggebruikers die komend weekend in en rond Rotterdam willen rijden, moeten rekening houden met vertragingen en omleidingen. Rijkswaterstaat werkt aan de Beneluxtunnel op de ring van Rotterdam, waardoor deze in de richting van Bergen op Zoom is afgesloten. Het advies aan automobilisten is dan ook om de wegen in de stad te mijden.

17 maart '24 (11:00)

Infrastructuurprojecten mogelijk door 140 miljoen euro steun van overheid

De Tweede Kamer heeft donderdag met zo'n 140 miljoen euro geschoven om drie infrastructuurprojecten mogelijk te maken. Een meerderheid steunde zoals verwacht drie aanpassingen aan de begroting van het Mobiliteitsfonds.

19 februari '24 ( 9:08)

Kaagbaan op Schiphol negen weken niet gebruikt vanwege onderhoud

De Kaagbaan op Schiphol gaat vanaf maandag negen weken dicht voor onderhoud. De start- en landingsbaan krijgt in die periode onder andere een nieuwe asfaltlaag en de verlichting wordt vervangen. Gedurende de klus kan de overlast voor omwonenden toenemen, waarschuwde Schiphol eerder deze maand.

24 januari '24 (19:33)

'Onwaarschijnlijk dat voorgenomen krimp Schiphol per november wordt ingezet'

Het is "onwaarschijnlijk" dat de voorgenomen krimp van Schiphol per november wordt ingezet, schat demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) in. Het was de bedoeling dat in november het aantal vluchten zou dalen naar 452.500 per jaar, om zo overlast voor omwonenden te verminderen. Maar de Europese Commissie moet nog verder kijken naar de krimpplannen van het kabinet. Het is nog niet bekend wanneer een besluit van de commissie nu verwacht wordt.

16 november '23 ( 7:17)

Nog maar de vraag of nieuwe Tweede Kamer oplopende kosten Maaslijn vergoedt

Het is nog onduidelijk of een nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen gehoor gaat geven aan de Limburgse oproep om de oplopende kosten voor de Maaslijn helemaal te vergoeden. De drie partijen die volgens de peilingen op de meeste zetels kunnen rekenen, reageren verdeeld.

18 oktober '23 ( 6:23)

Wereldleiders aanwezig bij infrastructuurproject China

De Chinese president Xi Jinping ontvangt woensdag tientallen wereldleiders op de Belt and Road Initiative (BRI)-top, waarop het tienjarig bestaan wordt gevierd van het BRI. Dat infrastructuurproject is gericht op het versterken van banden met Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. De Russische president Vladimir Poetin is een van de gasten.

18 oktober '23 ( 6:08)

Kleine bouwbedrijven niet meer in beeld bij infrastructuurprojecten

Kleine en middelgrote bouwbedrijven worden steeds vaker weggeconcurreerd door grote aannemers bij overheidsopdrachten voor infrastructuurprojecten. Dat is mede het gevolg van het stikstofbeleid, waardoor er de komende jaren geen nieuwe projecten voor de aanleg van infrastructuur worden opgestart, staat in een rapport van ABN AMRO.