Normal_beijer_onteigening

Om er zeker van te kunnen zijn dat de waterstandverlagende en rivierverruimende maatregelen in de Millingerwaard genomen kunnen worden, heeft de provincie Gelderland in april vorig jaar de Kroon verzocht de bedrijfslocatie van zand- en grindhandel De Beijer Groep BV aan te wijzen voor onteigening. Dit heeft de Kroon gedaan met een Koninklijk Besluit dat op 19 maart 2014 is gepubliceerd in de Staatscourant. Met dit besluit kan de provincie een onteigeningsprocedure bij de rechter beginnen voor de grondverwerving van de bedrijfslocatie.

In het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier zijn er afspraken gemaakt over waterstandverlagende en rivierverruimende maatregelen op verschillende plaatsen in Nederland. De Millingerwaard in Kekerdom, waar De Beijer is gevestigd, is een van die plaatsen.

Millingerwaard
In dit gebied wordt - naast rivierverruiming en een waterstandverlaging van 9 cm - ook meer ruimte gegeven voor natuur en recreatie. Dit heeft tot gevolg dat zand- en grindhandel De Beijer zal moeten verdwijnen uit de Millingerwaard. Om er zeker van te kunnen zijn dat de waterstandverlagende en rivierverruimende maatregelen kunnen worden uitgevoerd in de Millingerwaard, heeft de provincie op 24 april 2013 de Kroon verzocht de bedrijfslocatie ter onteigening aan te wijzen. Dit heeft de Kroon, na een zorgvuldig doorlopen procedure, op 1 maart 2014 met een Koninklijk Besluit gedaan.

Onteigening
‘Met dit besluit kan de provincie nu een procedure bij de rechter beginnen, om de grond van de bedrijfslocatie in de Millingerwaard te verkrijgen’, aldus gedeputeerde Josan Meijers. ‘Onderdeel van deze procedure is ook het vaststellen van de schadeloosstelling. Wij zijn al geruime tijd met De Beijer in gesprek om de bedrijfslocatie op een minnelijke wijze in eigendom te verkrijgen. Met die gesprekken gaan we onverminderd door, daar doet het Koninklijk Besluit voor de onteigening niets aan af. Dat we er in onderling overleg uitkomen, blijft het doel.’ Het is de bedoeling dat de riviermaatregelen in De Millingerwaard op 31 december 2015 uitgevoerd zijn. De provincie zal een onteigeningsprocedure bij de rechter beginnen als de beoogde uitvoering van de maatregelen in de Millingerwaard in gedrang komt.

Waalwaard
De provincie en De Beijer praten ook met elkaar over hervestiging van het bedrijf op de locatie Waalwaard in Dodewaard. Daarmee blijft de werkgelegenheid behouden. Zij zullen binnenkort samen de vergunningaanvragen voor onder meer de Omgevingsvergunning, de Waterwet en de Natuurbeschermingswet indienen.