Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Groen licht voor havenstrategie Moerdijk

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 9 min
location_on [xx]km
Provinciale Staten Noord-Brabant hebben in meerderheid ingestemd met de Havenstrategie Moerdijk. De fracties van VVD, CDA (met uitzonderling van 1 lid), SP, PvdA (met uitzondering van 1 lid) en D66 stemden voor en de fracties van PVV, GL, PvdD en OSN stemden tegen.

Daarmee geeft de provinciale politiek groen licht voor de ontwikkeling van Moerdijk tot een industriële en logistieke hotspot.

Havenstrategie Moerdijk
Met de havenstrategie spreken de gemeente Moerdijk, het Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-Brabant de ambitie uit om Moerdijk voor 2030 te ontwikkelen tot het belangrijkste haven- en industriecomplex binnen de Vlaams-Nederlandse Delta op het gebied van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie. Deze groei moet een belangrijke impuls geven aan de economie en werkgelegenheid in West-Brabant. Onderdeel van de strategie is een maatregelenpakket om te investeren in het aantrekkelijk houden van de regio. Inwoners van de kern Moerdijk krijgen bijvoorbeeld een waarborgregeling die hen meer zekerheid moet bieden om te kunnen blijven wonen in Moerdijk. De provincie stelt daarvoor een lening van € 10 miljoen beschikbaar aan de gemeente Moerdijk. Daarnaast staat de provincie voor € 12,5 miljoen garant voor het eventueel aantrekken van tijdelijke extra financiering. Het Havenschap zal in 2030 de kosten van de regeling overnemen. De gemeenteraad van Moerdijk besluit maandag 7 juli 2014 over de Havenstrategie.

Logistiek Park Moerdijk
Voor de Havenstrategie is de komst van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk, Logistiek Park Moerdijk (LPM), cruciaal. LPM moet een belangrijke rol gaan spelen bij de verwerking van producten die rechtstreek of via de havens van Rotterdam en Antwerpen worden verscheept. LPM is nauw verbonden met de havenstrategie, maar de plannen voor het logistieke park doorlopen een aparte procedure. Provinciale Staten stellen naar verwachting eind  2014 het inpassingsplan en exploitatieplan voor LPM vast. Op dit moment liggen de ontwerpplannen ter inzage en kunnen belanghebbenden tot en met 23 juli 2014 hun zienswijze indienen. Belangrijk discussiepunt tijdens het debat bleek het feit dat er grote onderlinge samenhang bestaat tussen de havenstrategie en LPM, terwijl Provinciale Staten niet nu, maar in december 2014 besluiten over de definitieve inrichting van LPM.

Balans tussen economie, duurzaam-, leefbaar- en veiligheid
Uitgangspunt van de strategie is de balans tussen economische belangen, duurzaamheid en een veilige en leefbare regio. In de discussie in de Staten plaatsten sommige fracties kanttekeningen bij de invloed van de ontwikkelingen op de leefbaarheid van de kern Moerdijk. Daarnaast waren de financiële risico’s onderwerp van gesprek.

Geen strategische reservering Rode Vaart
Provinciale Staten namen een amendement en een aantal moties aan. Door het amendement is de strategische reservering van de Roode Vaart geen onderdeel meer van de havenstrategie. De Roode Vaart was in het voorstel als strategische reserve opgenomen voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Moerdijk. Verwacht wordt dat met de groei van het Havenschap de ontwikkeling van de Roode Vaart op termijn nodig is. De discussie hierover willen Provinciale Staten te zijner tijd voeren met alle facetten en alternatieven. Via een motie vroeg een meerderheid van de Staten het college om in de uitwerking van de governancestructuur een meerderheidspositie van de overheid als uitgangspunt te nemen. Ook werden moties aangenomen voor maatregelen op het gebied van stankoverlast en onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast vragen de Staten het college om met het Rijk en andere partners in overleg te treden over de knelpunten in spoor- en buisverbindingen. Tot slot werd een motie aangenomen waardoor de provincie en de gemeente Moerdijk de ontwikkeling van de leefbaarheid in de kern Moerdijk gaan monitoren.

© Nationale Bopuwgids

26 juni '24 (11:21)

Test met 'superbatterij' die stroomnet op Schiphol kan ontlasten

Schiphol test de komende maanden een 'superbatterij'. Die grote batterij, die onlangs op de luchthaven is geïnstalleerd, moet een betrouwbare stroomvoorziening bieden voor het opladen van elektrisch grondmaterieel en ontlast tegelijkertijd het stroomnet.

23 mei '24 (12:48)

E-pier op Schiphol per 2030 aardgasvrij; BAM met werkzaamheden gestart

Bouwconcern BAM is begonnen met werkzaamheden om de E-pier op Schiphol helemaal aardgasvrij te maken. De E-pier gebruikt per jaar gemiddeld 290.000 kubieke meter aan aardgas. Dat moet in 2030 zijn teruggebracht naar nul.

22 maart '24 (14:20)

Bouwplaats brug Lochem blijft voorlopig gesloten na fataal ongeluk

Het bouwterrein van de Nettelhorsterbrug in Lochem blijft voorlopig afgesloten. De Arbeidsinspectie doet nog steeds onderzoek naar de oorzaak van het ongeval bij de bouw van de brug eind februari, waarbij twee mensen omkwamen. Over de toedracht is nog niets bekend en ook is nog onduidelijk "wanneer de Arbeidsinspectie het bouwterrein vrijgeeft", schrijft de provincie Gelderland.

22 maart '24 (12:33)

Gesloten Beneluxtunnel zal tot flinke verkeershinder leiden

Weggebruikers die komend weekend in en rond Rotterdam willen rijden, moeten rekening houden met vertragingen en omleidingen. Rijkswaterstaat werkt aan de Beneluxtunnel op de ring van Rotterdam, waardoor deze in de richting van Bergen op Zoom is afgesloten. Het advies aan automobilisten is dan ook om de wegen in de stad te mijden.

17 maart '24 (11:00)

Infrastructuurprojecten mogelijk door 140 miljoen euro steun van overheid

De Tweede Kamer heeft donderdag met zo'n 140 miljoen euro geschoven om drie infrastructuurprojecten mogelijk te maken. Een meerderheid steunde zoals verwacht drie aanpassingen aan de begroting van het Mobiliteitsfonds.

19 februari '24 ( 9:08)

Kaagbaan op Schiphol negen weken niet gebruikt vanwege onderhoud

De Kaagbaan op Schiphol gaat vanaf maandag negen weken dicht voor onderhoud. De start- en landingsbaan krijgt in die periode onder andere een nieuwe asfaltlaag en de verlichting wordt vervangen. Gedurende de klus kan de overlast voor omwonenden toenemen, waarschuwde Schiphol eerder deze maand.

24 januari '24 (19:33)

'Onwaarschijnlijk dat voorgenomen krimp Schiphol per november wordt ingezet'

Het is "onwaarschijnlijk" dat de voorgenomen krimp van Schiphol per november wordt ingezet, schat demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) in. Het was de bedoeling dat in november het aantal vluchten zou dalen naar 452.500 per jaar, om zo overlast voor omwonenden te verminderen. Maar de Europese Commissie moet nog verder kijken naar de krimpplannen van het kabinet. Het is nog niet bekend wanneer een besluit van de commissie nu verwacht wordt.

16 november '23 ( 7:17)

Nog maar de vraag of nieuwe Tweede Kamer oplopende kosten Maaslijn vergoedt

Het is nog onduidelijk of een nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen gehoor gaat geven aan de Limburgse oproep om de oplopende kosten voor de Maaslijn helemaal te vergoeden. De drie partijen die volgens de peilingen op de meeste zetels kunnen rekenen, reageren verdeeld.

18 oktober '23 ( 6:23)

Wereldleiders aanwezig bij infrastructuurproject China

De Chinese president Xi Jinping ontvangt woensdag tientallen wereldleiders op de Belt and Road Initiative (BRI)-top, waarop het tienjarig bestaan wordt gevierd van het BRI. Dat infrastructuurproject is gericht op het versterken van banden met Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. De Russische president Vladimir Poetin is een van de gasten.

18 oktober '23 ( 6:08)

Kleine bouwbedrijven niet meer in beeld bij infrastructuurprojecten

Kleine en middelgrote bouwbedrijven worden steeds vaker weggeconcurreerd door grote aannemers bij overheidsopdrachten voor infrastructuurprojecten. Dat is mede het gevolg van het stikstofbeleid, waardoor er de komende jaren geen nieuwe projecten voor de aanleg van infrastructuur worden opgestart, staat in een rapport van ABN AMRO.